Digital Ventures

Back to blog

ปลดล็อกสู่โอกาสอันไม่สิ้นสุดกับมุมมอง 3 ผู้พัฒนาเทคโนโลยีพลิกโลกจากงาน Faster Future Forum 2018

DIGITAL VENTURES มีนาคม 31, 2018 8:41 AM

2,850

  • 3 ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้งานในภาครัฐ, ธุรกิจประกันภัย และการเกษตร เผยมุมมองการนำ Blockchain มาใช้งานให้เกิดขึ้นจริง

  • มุมมองต่ออนาคตของ Blockchain เทคโนโลยีนี้จะพลิกวงการอื่นๆ ในรูปแบบใด

ที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินเรื่องราวของเทคโนโลยีพลิกโลกอยู่บ่อยครั้ง และส่วนใหญ่มักมาจากมุมของวงการ Fintech แต่จริงๆ แล้ว เทคโนโลยีอย่าง Blockchain มีประสิทธิภาพกว้างขวางกว่าการใช้งานด้านการเงินเท่านั้น อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจจากงาน Faster Future Forum 2018 ที่จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ Digital Ventures “Unlock Blockchain to Endless Possibilities” โดยรับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ 3 ท่าน มาร่วมพูดคุยถึงการนำ Blockchain มาใช้ในวงการต่างๆ ได้แก่

  • ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ผลักดัน Blockchain สำหรับใช้งานส่วนภาครัฐ

  • Val Jihsuan Yap, Founder of PolicyPal Startup ด้าน InsurTech จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งใช้ Blockchain จัดระบบธุรกิจประกันภัย

  • David Davies, Founder และ CEO ของ AgUnity ผู้พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อการเกษตร

​​

ทั้ง 3 ท่านเริ่มจากแนะนำโครงการที่ทำอยู่ว่าใช้เทคโนโลยี Blockchain อย่างไรบ้าง ซึ่งอธิบายไว้ดังนี้

- คุณภูมิ เป็นผู้ผลักดันให้นำ Blockchain มาสร้างเป็นระบบ Digital Identity ให้คนไทยทั้งประเทศ โดยคนไทยจะสามารถใช้ Digital Identity ทำธุรกรรมทางการเงินบนดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม โดยคาดว่า ระบบนี้จะพร้อมใช้ในประเทศไทยภายในปี 2020

- คุณ Val สร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยด้วย Blockchain จากประสบการณ์ของคนในครอบครัวเธอ ที่ไม่สามารถทราบได้ว่าตัวเองมีสิทธิประโยชน์ใดบ้างเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน PolicyPal ที่เธอก่อตั้งจึงใช้ Blockchain กระจายข้อมูลจากศูนย์กลาง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลด้านประกันภัยอย่างแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว

- คุณ David นำ Blockchain มาสร้างเป็น Smart Contract สำหรับการทำเกษตรกรรมอย่าง การซื้อขายเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ ให้เช่าอุปกรณ์ ไปจนถึงการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า ทำให้เกิดความยุติธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสูงสุดถึง 3 เท่า


 

ความท้าทายจากการผลักดัน Blockchain

เนื่องด้วยศักยภาพของ Blockchain ที่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แน่นอนว่าการนำมาปรับใช้นั้นย่อมมีความท้าทายที่จะต้องเผชิญ โดยเราสรุปความท้าทายที่น่าสนใจไว้ได้ดังนี้

  1. ความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้สำเร็จ ซึ่งการนำเทคโนโลยีใหม่อย่าง Blockchain มาใช้ย่อมทำให้นักลงทุนหรือผู้อนุมัติโครงการรู้สึกกังขาว่ามันจะสามารถผลักดันให้สำเร็จได้จริงหรือไม่ ซึ่งคุณภูมิต้องขอการสนับสนุนจากเอกชนเพิ่มเติม คุณ Val แชร์ว่าได้เข้าร่วม Sandbox ของรัฐบาลจนได้รับการยอมรับจากนักลงทุน ส่วนคุณ David ได้ขอการสนับสนุนจาก NGO และองค์กรการกุศลต่างๆ ระดับโลก​

  2. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยังไม่ชัดเจนต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกอย่างไม่ได้เข้าถึงทุกคนด้วยตัวของมันเอง แต่เข้าถึงทุกคนผ่านการพัฒนาการใช้งานให้ตอบโจทย์ อย่างเช่น วิวัฒนาการของ Internet ซึ่งปัจจุบัน Blockchain ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้หลากหลายเท่าที่ควรในเวลานี้หากอยากให้มีการนำ Blockchain มาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ก็ยิ่งต้องทำให้เห็นว่า Blockchain สามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง เพื่อดึงดูดให้มีการใช้ Blockchain มากขึ้น

​​

อนาคตของ Blockchain ปลดล็อกโอกาสที่ไม่สิ้นสุดแค่ไหน?

เราได้เห็นการคาดการณ์ว่า Blockchain กับ Fintech จะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างหลากหลายแล้ว แต่สำหรับแวดวงอื่นๆ อนาคตของ Blockchain จะเป็นอย่างไร ทั้ง 3 ท่านได้แสดงทัศนะเอาไว้ดังนี้

Foodtracking ติดตามคุณภาพอาหารด้วยเทคโนโลยี Blockchain ช่วยควบคุมคุณภาพอาหารได้แม่นย่ำยิ่งขึ้น สามารถติดตามเรื่อง Blockchain กับความปลอดภัยของอาหารได้ที่นี่ < link บทความ Blockchain on food >

Blockchain ช่วยยกระดับ Reward Platform ต่างๆ ในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ และช่วยให้การสมนาคุณต่างๆ ทำได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Singapore Airline ได้เริ่มนำระบบนี้มาใช้กับระบบสมนาคุณลูกค้าแล้ว

Blockchain จะเป็นที่ยอมรับในฐานะเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาได้จริง การมีคนเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีนี้มากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ก็จะมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้ Blockchain กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น

Blockchain สามารถใช้แก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นได้ ความสามารถของการบันทึกข้อมูลโดยไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ รวมถึงตรวจสอบย้อนหลังได้ เพียงนำข้อมูลที่จำเป็นใส่ลงไปในระบบ Blockchain ก็สามารถป้องกันการทุจริตจากการบิดเบือนข้อมูลได้แล้ว

และนี่ก็คือบทสรุปหัวข้อสุดท้ายจากงานสัมมนา Faster Future Forum 2018 ที่เปิดมุมมองให้เห็นถึงโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดของ Blockchain อย่างครบถ้วน แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตชนิดนี้ยังมีให้ติดตามกันอีกแน่นอน ซึ่ง Digital Ventures ก็จะหยิบมานำเสนออีกในโอกาสต่อไป