Digital Ventures

Back to blog

Tel AVIV อิสราเอล สวรรค์ของ Startup (ตอน 2/2)

DIGITAL VENTURES ตุลาคม 29, 2016 9:01 AM

2,394

ครั้งก่อนเราได้เล่าเรื่องงาน “DLD Tel Aviv Innovation Festival 16” กันไปแล้ว ซึ่งทีมงานของเราได้มีโอกาสไปร่วมงานดังกล่าวที่เมือง Tel Aviv อิสราเอล เมื่อกันยายนที่ผ่านมา เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและเป็นสวรรค์ของ Startup  เรื่องแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ หากแต่เป็นเพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหลายภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ และผู้คนของเมืองนี้เอง จึงอาจกล่าวได้ว่าเหตุผลหลักที่ทำให้อิสราเอลเป็นสวรรค์ของ Startup คือ

  1. คนที่นี่มีการศึกษา – ที่นี่มีจำนวนวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์มากเป็นอันดับ 2 ของโลก! ทั้งคนท้องถิ่นและคนที่อพยพเข้ามา และจากการที่คนหนุ่มสาวของที่นี่จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารอย่างน้อย 2 ปี ทำให้พวกเขาได้รับการฝึกฝนเรื่องเทคโนโลยี ถูกปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบและความสำเร็จมาโดยตลอด

  2. รัฐบาลสนับสนุน – รัฐบาลที่นี่ให้การสนับสนุนถึงขนาดที่มี Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะของรัฐเองที่เน้นให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี และเนื่องจากเป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวเรื่องสงคราม ทำให้ต้องลงทุนกับการป้องกันประเทศด้วยการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ

  3. R&D ของประเทศ Strong มาก - 4.25%* ของ GDP คือเงินที่เขาเอาไปลงทุนใน R&D ซึ่งมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นการทำวิจัยที่ไม่ได้มีเป้าหมายทางธุรกิจ หากแต่เน้นเรื่องการทหาร จึงต้องได้เทคโนโลยีที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพจริงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยใน Core Technology เช่น Blockchain หรือ Internet of Things (IoT) มากกว่าเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภค

  4. นักลงทุนเต็มเมือง - อิสราเอลคือประเทศที่มีนักลงทุนที่มีทั้งเงินและ Network ที่ดี หลั่งไหลเข้ามามากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก เอื้อประโยชน์ให้เหล่า Startup หรือผู้ประกอบการต่อยอดไปเติบโตในต่างประเทศได้ง่าย

  5. บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกมีสำนักงานที่นี่ เช่น Apple, Google, Facebook, SAP, Cisco และ Microsoft เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดนี้ ทั้งเรื่องความรู้ทางเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงความพร้อมในเรื่องเงินทุน ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอิสราเอลจึงได้รับการยอมรับว่าเป็น “ชาติแห่ง Startup” (Startup Nation) และในปี 2015 อิสราเอลก็มีจำนวน Startup อยู่ประมาณ 5,000 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก  นับเป็นประเทศที่มี Ecosystem สำหรับผู้ประกอบการที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจริงๆ (*ข้อมูลในปี 2015)

หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วคงต้องยอมรับว่า Ecosystem ในบ้านเรายังอยู่ระหว่างการพัฒนาและเรียนรู้  อย่างไรก็ตาม คนอิสราเอลนั้นก็มีมุมมองที่ดีต่อประเทศไทย ด้วยความที่เมืองไทยมีตลาดเป็นของตัวเอง มีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรบุคคล รวมถึงความพร้อมในด้านการขนส่ง (Logistics) นอกจากสิงคโปร์แล้ว ไทยก็มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นหนึ่งใน Hub ของ Startup ของภูมิภาคนี้ได้ ซึ่งในขณะนี้ทาง Digital Ventures ก็กำลังพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Ecosystem เหล่านี้ให้กับ Startup บ้านเราผ่านโครงการ Accelerator ที่ชื่อว่า Digital Ventures Accelerator หรือ DVA ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วเช่นกัน