Digital Ventures

Back to blog

ทำความรู้จัก 7 Startup ที่พัฒนา Quantum Computing สู่การใช้งานจริง

DIGITAL VENTURES พฤษภาคม 29, 2018 11:06 AM

6,791

หากพูดถึงเทคโนโลยีชั้นสูงหรือ Deep Tech ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการใช้งานเทคโนโลยีคงหนีไม่พ้น Quantum Computing ซึ่งมีรูปแบบการประมวลผลแบบเฉพาะที่สร้างประสิทธิภาพสูงกว่าคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม และด้วยรูปแบบเฉพาะของมันทำให้ต้องพัฒนานวัตกรรมด้วยฐานความรู้ที่ต่างออกไป ซึ่งเหล่า Startup ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้ก็พร้อมที่จะให้เราได้สัมผัสในเวลาอันใกล้ Digital Ventures ขอพาไปทำความรู้จักกับ Startup หลายรายจากทั่วโลกที่พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์จาก Quantum Computing กัน

ทำไม Startup ถึงมีบทบาทใน Quantum Computing

รามักจะนำเสนอเรื่องราวการพัฒนา Quantum Computing จากองค์กรใหญ่อย่าง IBM หรือ Google ที่ช่วยให้เห็นภาพการใช้งานของเทคโนโลยีนี้อย่างเป็นรูปธรรม แต่หากถามถึงเส้นทางการพัฒนาที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี Quantum Computing กลับเดินทางได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เพราะปัจจุบัน อุปกรณ์ Quantum Computer มีอายุเกือบ 20 ปีแล้ว แต่การพัฒนาให้พร้อมใช้ในวงกว้างกลับยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ซึ่งสวนทางกับประสิทธิภาพของมัน เนื่องจากสมัยก่อนมีเพียงองค์กรใหญ่เท่านั้นที่สามารถสร้างและเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมไปถึง Quantum Computing ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ดังนั้น Startup จึงเข้าถึงความรู้และทรัพยากรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ และสามารถพัฒนา Product และ Solution ใหม่ๆ เกี่ยวกับ Quantum Computing ได้ เราจึงได้เห็นการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยี Quantum Computing ในหลายๆ วงการมากขึ้น อีกทั้ง Startup มักจะมาพร้อมแนวคิดที่แตกต่างและสดใหม่จึงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อน Ecosystem ที่สำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้พร้อมใช้งานด้าน Commercial ที่มีตลาดรองรับชัดเจน

7 Startup ที่ศึกษาและนำเทคโนโลยี Quantum Computing มาใช้ในธุรกิจจริง

Rigetti

ผู้พัฒนา API สำหรับใช้งาน Quantum Computer บนระบบ Cloud จากสหรัฐฯ ที่สามารถดัดแปลงใช้งานได้หลากหลาย โดยปัจจุบันระบบ Forest ของ Rigetti ได้รับการนำไปต่อยอดกับ Machine Learning และพัฒนาเครื่องช่วยคำนวณสำหรับการค้นคว้าทาง Quantum Chemistry

Post Quantum

ผู้พัฒนา Solution ด้าน Cybersecurity ที่ใช้เทคโนโลยี Quantum Computing จากประเทศอังกฤษ โดยผสาน Quantum Computing ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การจัดเก็บจนถึงการรับส่งข้อมูล ทำให้มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังสามารถออกแบบ Solution ในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรด้วย

Cambridge Quantum Computer

เป็นอีกหนึ่ง Startup ด้าน Quantum Computing ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างหลากหลาย โดย Startup จากอังกฤษรายนี้เป็นผู้พัฒนาทั้งระบบปฏิบัติการสำหรับ Quantum Computer, การเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี Quantum Computing, ระบบความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน Cryptocurrency ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับเทคโนโลยี Quantum Computing เป็นการเฉพาะ

Zapata Computing

Startup ด้าน Quantum Computing จากประเทศสหรัฐฯ มีจุดแข็งที่รวมเอาทีมอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard มาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นสร้าง Algorithm บนเทคโนโลยี Quantum Computing สำหรับใช้เพื่อการค้นคว้าทางเคมี, Machine Learning, ระบบความปลอดภัย และแก้ไขจุดบกพร่องในระบบต่างๆ

Qubitekk

Quantum Computing Startup จากประเทศสหรัฐฯ ที่พัฒนา Platform และ Solution บนพื้นฐาน Quantum Computing โดยเฉพาะ ทั้งระบบเข้ารหัส Quantum Key Distribution สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้, Quantum Cryptography สำหรับการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปจนถึง Hardware สำหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานเทคโนโลยี Quantum Computing

QC Ware

Startup ด้าน Software สำหรับ Quantum Computing จากสหรัฐฯ เน้นออกแบบ Solution สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจ โดยปัจจุบันได้เซ็นสัญญาออกแบบระบบให้กับ NASA และบริษัทระดับ Fortune 500 อีกหลายแห่ง

1QBit

Startup จากประเทศแคนาดา เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Software ที่รองรับการใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมและ Quantum Computer เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีในปัจจุบันและรองรับการขยายไปใช้ยัง Quantum Computer ในอนาคต ทั้งยังเป็นหนึ่งใน Startup ที่ Digital Ventures ของเราได้เข้าไปลงทุนเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยความคาดหวังที่จะนำนวัตกรรมของ 1QBit มาต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร เพิ่มศักยภาพในการจัดสรรการลงทุน บริหารความมั่งคั่ง การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระยะยาว

นับได้ว่า Quantum Computing เป็นอีกหนึ่งเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองที่องค์กรต่างๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และกำลังได้รับการผลักดันมากขึ้นเรื่อยๆ ใน Startup Ecosystem แม้ว่าส่วนใหญ่จะยังอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาหรือ Early Stage ก็หวังว่าเทคโนโลยีนี้จะตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบันและเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มาของข้อมูล

www.top500.org

www.cbinsights.com