Digital Ventures

Back to blog

OKR เครื่องมือตั้งเป้าหมายทางธุรกิจที่บริษัทระดับโลกอย่าง Google ใช้ (ตอน 1/2)

DIGITAL VENTURES ธันวาคม 19, 2016 3:45 PM

24,868

เทคนิค OKR หรือที่ย่อมาจาก Objectives และ Key Results เริ่มดังขึ้นในวงการเทคโนโลยีเมื่อถูกนำมาใช้โดยบริษัท Google ในปี 1999 โดย John Doerr คือผู้ที่นำมาเผยแพร่และแนะนำให้กับบริษัท Google ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานของทีมงานมีประสิทธิภาพสูงมาจนถึงทุกวันนี้

ทำความรู้จักกับ OKR

OKR [= Objectives + Key Results] เป็นเครื่องมือในตั้งเป้าหมายแบบสองระดับซึ่งต้องกำหนดให้สอดคล้องกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ Objectives หรือ วัตถุประสงค์ที่อยากทำให้สำเร็จหรือเป้าหมายที่คุณอยากเดินทางไปให้ถึง ส่วน Key Results เป็นตัวชี้วัดบอกว่าคุณจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไร

พูดง่ายๆ คือ Objectives คือสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ ส่วน Key Results คือวิธีการที่คุณจะทำให้สำเร็จ

1. Objective: เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งทำให้สำเร็จ

คุณสมบัติของการตั้ง Objective ที่ดี ได้แก่

  • เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท หรือที่เรียกว่า Vision และ Mission

  • เป็นเป้าหมายที่ต้องเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้กับบริษัท

  • ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ยากหรือง่ายจนเกินไป ควรพยายามให้ Objective สำเร็จได้ไม่ต่ำกว่า 60-70% อย่างสม่ำเสมอ

2. Key Result: ตัววัดความก้าวหน้าเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของ Key Result ที่ดี ได้แก่

  • เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เป็นรูปธรรม หมายถึง นับได้หรือวัดผลได้

  • ควรตั้ง Key Result ให้ได้ 3 - 4 อย่างต่อ Objective 1 ข้อ

  • Key Results แต่ละอย่างควรจะมีสมาชิกในทีมเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้รับผิดชอบควรสรุปสิ่งที่ตัวเองต้องทำออกมา (To do list)

เปรียบเทียบให้ง่ายขึ้น คือ

หาก Objective คือการทำให้บริษัทไอศกรีมของคุณขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย

Key Results ก็ควรจะเป็นสิ่งที่จะวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การสร้างรายได้ให้ถึง 1 แสนเหรียญฯ ภายในไตรมาสนี้

หรือ การขายไอศกรีมให้ได้ถึง 3 แสนแท่งภายในเดือนแรก เป็นต้น

หาก Objective คือการปล่อย MVP (Minimum Viable Product) ที่ดีเลิศออกสู่ตลาด โดยต้องการให้สื่อหลายแห่งช่วยรีวิวผลิตภัณฑ์นี้ให้

ก็ควรต้องตั้ง Key Results ดังนี้

  • ต้องมีรีวิวผลิตภัณฑ์ใน 10 เว็บไซต์ โดยต้องมีรีวิวในเชิงบวกประมาณ 80% ของรีวิวทั้งหมด

  • ทำให้ผู้ใช้จำนวน 40% กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำ อย่างน้อย 2 ครั้งภายใน 1 สัปดาห์

  • ทำให้สินค้าได้รับการ Recommend โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 8 จาก 10

และนี่คือความหมายของเทคนิคระดับโลกอย่าง OKR ในตอนต่อไปจะเจาะลึกถึงวิธีทำ OKR ให้ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ติดตามได้เร็วๆ นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก The ASIA Bootcamp : ครั้งแรกในไทยกับความร่วมมือระหว่าง Seedstars และ Digital Ventures Accelerator (DVA)