Digital Ventures

Back to blog

Food Tech ทำความรู้จักเทคโนโลยีอาหารที่เป็นมากกว่าเรื่องปากท้อง

DIGITAL VENTURES มิถุนายน 12, 2018 8:23 AM

11,979

เมื่อทุกคนต้องบริโภคอาหาร จึงทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาหารอยู่ทุกยุคทุกสมัย และยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย เพราะผูกพันไปถึงภาคบริการร้านค้าปลีกไปจนถึงโรงแรมและสายการบินที่ล้วนมีอาหารเป็นตัวชูโรงทั้งสิ้น ในฐานะที่อาหารเป็นปัจจัยสี่ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ จึงได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงอาหารเกิดเป็น Food Technology ขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยโลกของเราด้วย มาดูกันว่า Food Tech จะช่วยโลกเราได้อย่างไรบ้าง

แบบไหนคือ Food Tech? รู้ไว้จะได้ไม่สับสน

Food Tech เป็นเทคโนโลยีที่มีขอบเขตกว้างขวางและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆ อุตสาหกรรมและเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย โดย Food Tech ย่อมาจาก Food Technology นั้นหมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงสิ่งที่เรากินเข้าไปเพื่อเป็นพลังงานแก่ร่างกายนั่นเอง

การปรับปรุงอาหารใน Food Tech ไม่ได้มุ่งเน้นที่สิ่งที่เรากินเข้าไปเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกระบวนการผลิตที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และช่วยให้เก็บได้นานขึ้น พร้อมกับผลลัพธ์ที่มีความพึงพอใจมากขึ้น เช่น รสชาติที่ดี ให้ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงรูปแบบบริการ นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงความหลากหลายจากรสนิยม วัฒนธรรม ไปจนถึงสุขภาพ เช่น การผลิตนมสำหรับผู้ที่แพ้โปรตีนบางชนิด และการผลิตน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนสกัดน้ำตาลออกจนเป็นน้ำผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ

Food Tech ยังครอบคลุมไปถึงการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ใน Supply Chain และช่องทางจัดจำหน่ายอาหารด้วย ยกตัวอย่างบริการจัดส่งอาหารแบบ On-Demand หรือบริการจองโต๊ะร้านอาหารบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีแอปพลิเคชันรับส่งวัตถุดิบถึงบ้าน ก็นับเป็น Food Tech เช่นกัน

สำหรับยุคแรกเริ่มของ Food Tech นั้น มาจาก Platform Marketplace เชื่อมเกษตรกรกับผู้ซื้อเข้าด้วยกันในปี 2011 ที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้ซื้อเข้าถึงอาหารและวัตถุดิบคุณภาพดีจากมือเกษตรกรท้องถิ่นโดยตรง ส่วนเกษตรก็มีพื้นที่จัดจำหน่ายแน่นอน ทั้งยังส่งเสริมให้เกิด Community ระหว่างกันช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพและบริการยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ยากหากไม่มีเทคโนโลยีในปัจจุบัน

โดยสรุปแล้ว ทุก Product และ Solution เกี่ยวกับอาหารและมีการใช้เทคโนโลยี นับว่าเป็น Food Tech ได้ทั้งหมด ซึ่งในวันนี้ Food Tech ไม่ได้คิดเพียงแค่ส่งมอบอาหารอย่างอิ่มอร่อยเท่านั้น แต่ยังพยายามเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารด้วย จึงต่อยอดไปถึงการสร้างความโปร่งใสให้กับที่มาของอาหาร รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นั่นหมายถึงการแข่งขันที่สูงขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเอง

Food Innovation การผสานเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ากับ Food Tech

เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการให้อาหารของเรามีคุณภาพสูงขึ้น นวัตกรรมทางด้านอาหารจึงได้มีการผสานเทคโนโลยีหลากหลายอย่างที่เกี่ยวข้องและมีผลงานออกมาให้เห็นในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น

  • BioTech (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาหารที่เราบริโภคทุกวันนี้ล้วนมาจากสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งสิ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาหารจึงมีการนำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก Biotechnology มาใช้ อย่างการทำเนื้อสัตว์จากส่วนผสมของพืช ซึ่งต้องอาศัยการสกัดและสังเคราะห์โปรตีนชนิดพิเศษ เป็นต้น
  • AgTech หรือ Agricultural Technology (เทคโนโลยีด้านการเกษตร) เราจะผลิตอาหารได้มากอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ หากขาดการเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทุกวันนี้ มีการผสานเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น และรวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Health Tech (เทคโนโลยีด้านสุขภาพ) อาหารที่ดีจะต้องให้พลังงานอย่างเหมาะสมแก่ร่างกาย ซึ่งเราจะไม่สามารถรู้จุดที่เหมาะสมได้หากขาดการพัฒนาด้าน Health Tech ดังนั้น การพัฒนาด้าน
  • Health Tech จึงตอบโจทย์การพัฒนาอาหารให้รู้ว่าเทคโนโลยีอาหารควรไปในทิศทางใด ในอนาคตอาจมีอาหารที่ปรุงขึ้นเพื่อให้มีสารอาหารเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนก็เป็นได้

Food Tech จึงมักถูกพูดถึงร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เหล่านี้อยู่เสมอ เพราะทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีส่วนในกระบวนการผลิตอาหารหรือเกี่ยวพันกับสุขภาพนั่นเอง

Food Tech และ Food Innovation ผลกระทบที่ไปไกลถึงโลกทั้งใบ

เทคโนโลยีอาหารไม่ได้ถูกคิดค้นเพื่อให้ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังสามารถคิดหา Solution ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการผลิตอาหารในปัจจุบันได้ ซึ่งปัจจุบันมี Solution การผลิตอาหารที่ช่วยแก้ปัญหาของโลกมีดังนี้

  • การลดคาร์บอนจากการเกษตรกรรม การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อมลภาวะแก่โลกมากอย่างไม่น่าเชื่อ โดยก่อก๊าซเรือนกระจกเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ทั้งยังต้องใช้น้ำกับพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาโปรตีนสังเคราะห์มาทดแทนเนื้อจึงมีส่วนช่วยลดมลภาวะจากการทำปศุสัตว์เพื่อบริโภคเนื้อได้ รวมถึงลดการใช้พื้นที่และทรัพยากรไปในตัว
  • เพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกษตรต้องอาศัยพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ทำให้เกิดการรุกพื่นที่ป่าเพื่อทำไร่เป็นจำนวนมาก Food Tech ที่ผสานกับ Agri Tech จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการปรับปรุงวิธีการเพาะปลูกที่สามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เดิม จึงไม่ต้องรุกรานป่าเพื่อเพิ่มผลผลิตอีกต่อไป
  • กำจัดขยะจากอาหารด้วยการ Recycle การบริโภคหลีกเลี่ยงการผลิตขยะไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตขยะจากอาหารมากกว่า 33 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันมีการคิดค้นนวัตกรรมจาก Food Tech เพื่อใช้ Recycle ขยะจากอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น Re-Nuble Startup จากสหรัฐฯ ที่นำขยะจากอาหารมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ช่วยลดทั้งขยะ ปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในเวลาเดียวกัน

นับได้ว่า Food Tech มีความสำคัญต่อทุกส่วนตั้งแต่ตัวเราจนถึงโลกทั้งใบ ซึ่งตัวอย่างที่เราหยิบมานั้นยังเป็นแนวคิดที่กำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ในอนาคต Food Tech จึงยังมีเรื่องราวให้เราติดตามอีกมากทีเดียว ซึ่งหากมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Food Tech เราก็จะหยิบมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันแน่นอน

ที่มาของข้อมูล

disruptionhub.com

digital-me-up.com

entrepreneur.com