Digital Ventures

Back to blog

ฮ่องกง–เดินหน้าอย่างเต็มกำลังสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้าน Fintech

DIGITAL VENTURES พฤศจิกายน 29, 2017 4:49 AM

3,734

อุตสาหกรรมด้านการเงินของฮ่องกงถือว่าเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญมากสำหรับประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของ GDP ประเทศถึง 18%  และถ้าหากโฟกัสไปถึงเรื่องเทคโนโลยีการเงิน หรือ Fintech ในฮ่องกง นับได้ว่าเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ไม่น้อยหากเทียบกับสิงค์โปร์ โดยฮ่องกงก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญในการนำ FinTech มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และต้องการที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในระดับโลกด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันจำนวน FinTech Startup ในฮ่องกงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ที่ประมาณ 160 ราย ถึงแม้ว่าจะบางรายอาจจะเป็น Startup ขนาดเล็กอยู่ แต่ในฮ่องกงก็มีผู้เล่นที่สำคัญหลายรายเข้ามาเสริมแรงขับเคลื่อนให้ FinTech Startup พัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาครัฐผู้สนับสนุนหลักที่ผลักดันให้ FinTech ในฮ่องกงเติบโตได้เร็ว

รัฐบาลของฮ่องกงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา Fintech ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง Steering Group on Financial Technologies’ โดยเป็นกลุ่มที่จะมาช่วยสนับสนุน ‘Fintech Startup’ ในขั้นเริ่มต้นโดยเฉพาะ โดยเปิดสนามทดลองไอเดีย และโปรแกรม Accelerator ต่างๆ และมีเป้าหมายเพื่อที่จะขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่เข้ามาทำ‘Fintech’ กันให้มากขึ้น  และเช่นเดียวกันกับสิงคโปร์และอังกฤษ Hong Kong Monetary Authority (HKMA) หรือธนาคารกลางฮ่องกงได้จัดให้มีโครงการ “Regulatory Sandbox” เพื่อช่วยให้ธนาคารและ Fintech Startup สามารถทดสอบเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ ของตนเอง ก่อนที่จะเปิดตัวให้บริการจริงได้ โดยสามารถให้บริการและรับ Feedback จากลูกค้าที่มีต่อบริการ FinTech นั้นๆ โดยไม่ต้องทำตามเงื่อนไขของ HKMA ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ในภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ ซึ่งจุดประสงค์หลักของโครงการนี้ก็เพื่อไม่ให้กฎเกณฑ์ต่างๆ มาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินได้ นอกจากนี้ HKMA ยังมีแผนการที่ผลักดันให้ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในฮ่องกง โดยจัดตั้งกลุ่ม Fintech Facilitation Office หรือ FFO มาช่วยในการพัฒนาพร้อมยกระดับ ecosystem ของ Fintech Startup โดยเป็นทีมที่เข้ามาค้นคว้าและทำวิจัยเพื่อนำ Fintech มาแก้ปัญหาให้ตรงจุด จัดหาแพลตฟอร์มในการสื่อสารระหว่าง FinTech Startup และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  รวมถึงเป็นคนกลางในการติดต่อระหว่าง FinTech Startup และภาครัฐอีกด้วย

HSBC ธนาคารยักษ์ใหญ่ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสนับสนุนสำคัญของ FinTech ในฮ่องกง

ธนาคารพาณิชย์เอกชนเจ้าใหญ่ของฮ่องกงอย่าง HSBC ก็ไม่นิ่งนอนใจ เดินหน้าสนับสนุน Fintech Startup ด้วยการเปิด Research and Development Innovation Laboratory (RDI Lab) หรือศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน FinTech โดยเฉพาะ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง HSBC และ ASTRI (Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute ) หรือ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮ่องกง มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในอุตสาหกรรมการเงินได้ย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่ง lab แห่งนี้มุ่งเน้นการพัฒนา FinTech ผ่านรูปแบบการวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ ในเชิงสำรวจ โดยโฟกัสไปที่เทคโนโลยีที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคารและลูกค้า เช่น เทคโนโลยีด้านการยืนยันตัวตนต่างๆ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งการเปิดศูนย์วิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งใน กลยุทธ์ของ HSBC เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน FinTech ไปสู่ระดับโลกอีกด้วย นับว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีของ Fintech ในฮ่องกงที่มีความพร้อมไม่แพ้กับประเทศอื่นๆ

Accelerator และ Incubator

นอกจากผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่างภาครัฐ ธนาคารกลาง และธนาคารเอกชนแล้ว ในฮ่องกง ยังมี Accelerator และ Incubator มากมายที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้ Startup ประสบความสำเร็จได้อย่างมาก ลองมาดูตัวอย่าง Accelerator ที่โดดเด่นในฮ่องกงอย่าง Cyberport  ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Startup หลายรายในฮ่องกง เช่น

Cyberport

Digital Community ที่มีสมาชิกกว่า 800 คน บริหารจัดการโดยบริษัท Hong Kong Cyberport Management Company ที่มี Hong Kong SAR Government ภาครัฐเป็นเจ้าของ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ Cyberport เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในฮ่องกง มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจให้แก่ Startups โดยมี 3 โปรแกรมหลักๆ คือ

  • ผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนโดยจัดให้มีโปรแกรม Internship เพื่อฝึกงานและโปรแกรมทางด้านการศึกษาต่างๆ

  • จัดโปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยเวิร์คช็อปให้ความรู้ต่างๆ และเปิด Co-working space เพื่อเป็น Digital Community โดยเฉพาะ

  • ช่วยเหลือ Startup ฮ่องกงในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ และสนับสนุนในด้านเครือข่ายที่จะพบปะคนในวงการเดียวกัน

ฮ่องกง-สิงคโปร์จากคู่แข่งสู่พันธมิตร

ก่อนหน้านี้ฮ่องกงและสิงคโปร์ถือว่าเป็นคู่แข่งกันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้าน FinTech ในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ถือว่าสูสีกันมากเพราะทั้งสองประเทศนั้นมีผู้สนับสนุนด้านนี้อย่างเต็มที่เช่นกัน จากตัวอย่างที่ สิงคโปร์มีการเปิดตัวแผนการสนับสนุนด้าน FinTech ของ MAS ทำให้คู่แข่งอย่างฮ่องกงไม่น้อยหน้าจัดทำ Regulatory Sandbox สำหรับ FinTech ภายใน 3 เดือนหลังจากที่สิงคโปร์ประกาศแผนการ อีกทั้งยังมีการจัดอีเวนท์ HKMA FinTech Day หลังจากงาน Singapore Fintech Festival อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ สิงคโปร์ยังถือได้ว่าได้เปรียบและเหนือกว่าฮ่องกงอยู่ในหลายๆ ด้าน เช่น การที่สิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารใช้เชิงธุรกิจ ซึ่งถือเป็นข้อที่เหนือกว่าหากเทียบกับฮ่องกง

ถึงแม้เคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อน ในวันนี้ทั้งสองประเทศได้ตัดสินใจยุติเป็นความเป็นคู่แข่งแล้วหันมาร่วมมือกันพัฒนา FinTech ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทั้งสองประเทศได้เซ็นสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกัน โดยเป็นความร่วมมือระว่างธนาคารกลางของฮ่องกง (HKMA) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันของภาคธุรกิจระหว่างประเทศ ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วม อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันข้อมูลและทักษะความรู้ต่างๆ ร่วมกัน

หลังการเซ็นต์ร่วมมือครั้งนี้ ฮ่องกงได้จัดทำ Hong Kong Trade Finance Platform (HKTFP) ที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาเพื่อแปลงเอกสารทางการค้าทั้งหมดให้เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตต่างๆ โดยในขณะนี้ทาง HKMA กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับ MAS เรื่องการสร้างระบบพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อระบบ HKTFP นี้ให้เข้ากับแพลตฟอร์มที่คล้ายๆ กันในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้การทำงานในความร่วมมือกันครั้งนี้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง FinTech Startup ที่โดดเด่นในฮ่องกง

  1. WeLab

WeLab เป็นแพลทฟอร์มให้บริการกู้ยืมเงินออนไลน์ที่เปิดให้บริการทั้งในฮ่องกงและประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 โดยเปิดให้บริการผ่าน application ชื่อว่า WeLend สำหรับบริการในฮ่องกงและ application ชื่อว่า Wolaidai สำหรับบริการในประเทศจีน ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานถึง 25 ล้านคน และมีการกู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเมื่อต้นปี 2016 WeLab ได้รับเงินลงทุนในระดับ Series B ที่ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวๆ 5,200 ล้านบาท ติดอันดับที่ 4 ของ FinTech Startup ที่ระดมทุนได้เยอะที่สุดจากทั่วโลก

  1. TNG

TNG เป็นแพลทฟอร์มให้บริการด้าน e-wallets หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ มียอดดาวน์โหลด application 370,000 ครั้ง คิดเป็น 5% ของประชากรทั้งหมดในฮ่องกงเลยทีเดียว บริการ e-wallets ของ TNG ประกอบไปด้วยบริการโอนเงินด่วน, แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, จ่ายบิลได้ทั่วโลก และ บริการเติมเงินเข้า Sim card สำหรับโทรศัพท์ได้ทั่วโลก และในปัจจุบัน TNG application ได้เปิดบริการ peer to peer lending  ข้ามประเทศ ใหกับ เนปาล, บังกลาเทศ, ประเทศไทย, จีน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ศรีลังกา, อินเดีย และปากีสถาน นับว่าเป็นแพลทฟอร์มด้าน e-wallet ที่มีขนาดใหญ่แล้วประสบความสำเร็จมากในฮ่องกง

ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรม Fintech ในฮ่องกงที่ได้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนในด้านนี้อย่างจริจัง ทำให้ FinTech ในฮ่องกงมีความพร้อมและแข็งแกร่งไม่แพ้ชาติอื่นๆ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำในด้านนี้ นอกจากนี้ Blog ของเรายังมีบทความเกี่ยวกับ FinTech จากประเทศที่โดดเด่นอีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ จีน รวมถึง ไทย

ขอบคุณรูปภาพจาก http://cw.com.hk/