Digital Ventures

Back to blog

สรุป 5 ความท้าทายของ FinTech Startups เพื่อพลิกโลกการเงิน จากงาน Web Summit 2017

DIGITAL VENTURES ธันวาคม 12, 2017 12:17 AM

7,323

ในปัจจุบัน FinTech กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มีความสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ และมีหลายคนเชื่อว่าหากได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายในการพัฒนา FinTech อาจเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนโลกได้ พัฒนาการของ FinTech ในหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึง ประเทศไทย ไม่ได้เกิดด้วยภาคเอกชนเท่านั้น แต่ภาครัฐก็เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้มีการออกมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาอย่างเต็มที่ในขั้นถัดไป จึงเป็นเรื่องของวิธีการที่จะทำให้ FinTech นั้นเติบโตและสร้างประโยชน์ในวงกว้าง

จากงาน Tech Conference ระดับโลกที่จัดขึ้นที่ Lisbon ประเทศโปรตุเกส ได้มีการพูดถึง 5 ความท้าทายสำคัญที่จะทำให้ FinTech เข้าถึงคนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ในหัวข้อ “Financial Inclusion : Collaboration is key” โดย Ann Cairns จาก Mastercard, Michael Schleien จาก Accion, Ismail Ahmed จาก WorldRemit และ Eshe Nelson จาก Quartz

ความท้าทายที่ 1 ความน่าเชื่อถือหรือ Trust ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ความน่าเชื่อถือถือเป็นความท้าทายด่านแรกที่เหล่า Startup สาย FinTech ต้องคำนึงถึง เพราะความปลอดภัยในเรื่องของการเงินเป็นปัจจัยอันดับแรกที่ลูกค้าเลือกใช้บริการทางการเงินต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน เช่น บริการ E- Payment หรือระบบชำระเงิน Online ที่ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานสูงขึ้นเรื่อยๆ ถือได้ว่าเข้ามา Disrupt วิถีการชำระเงินแบบเดิมๆ ไปเลยก็ว่าได้ ขั้นต่อไปจึงเป็นการหาวิธีที่จะทำให้ผู้ใช้การชำระเงินแบบเดิมๆ ที่อาจจะยังไม่เชื่อถือในการทำธุรกรรมทางการเงินบนระบบ Online หรือยังกังวลกับการมีตัวตนบนระบบ (Online Identity) เริ่มหันมาลองใช้กันมากขึ้น ในจุดนี้ ถึงเวลาที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของระบบที่เกี่ยวกับธุรกรรมผ่านระบบ Online โดยจะต้องมีการเสนอมาตรการป้องกันภัยต่างๆ หรือเรื่อง Cybersecurity รวมถึงแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีความรับผิดชอบหากเกิดปัญหาขึ้นมา

ความท้าทายที่ เน้นความร่วมมือมากกว่าการเป็นคู่แข่ง

หากพูดถึง FinTech กับธนาคาร หลายๆ คนอาจยังติดกับความคิดที่ว่าผู้เล่นสองฝ่ายนี้นั้นจะต้องเป็นคู่แข่งกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีช่องว่างที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันได้ เช่น ทางฝั่งธนาคารต้องการไอเดีย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามาพัฒนาธุรกิจการเงินของธนาคารได้ ในขณะที่ฝั่ง FinTech Startup ก็ต้องการเงินลงทุน หรือฐานลุกค้าเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของตนเองเช่นกัน ดังนั้นหากทั้งสองฝ่ายหันมาร่วมมือกัน ทั้งสองฝ่ายก็จะได้ประโยชน์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ธุรกิจการเงินพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่องของคุณภาพที่เชื่อว่าจะต้องมีประสิทธิภาพอย่างมาก เมื่อธนาคารที่มีประสบการณ์ด้านการเงินสูงซึ่งย่อมรู้ถึงรอยรั่วและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ มารวมกับ FinTech Startup ที่มีไอเดียใหม่ๆ ดังนั้นเราก็จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง
 

ความท้าทายที่ พัฒนาบริการทางการเงินให้เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ แต่ต้องไม่ลืมคนยุคเก่า

ถึงแม้ผู้คนจะหันมาใช้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังทำธุรกรรมทางการเงินในวิธีแบบเดิมๆ อยู่ไม่น้อย ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่อาจมาจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้ผู้คนตามไม่ทัน ดังนั้นหากต้องการให้คนกลุ่มนี้เข้าถึง FinTech ได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันการเงินหรือธนาคารในการสร้างระบบใหม่ในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ที่คู่ขนานไปกับระบบเก่าด้วย จากนั้นแสดงถึงความแตกต่างให้ผู้ใช้ได้เห็นด้วยตนเอง เช่น ความสะดวกสบายที่มากขึ้น ค่าธรรมเนียมที่ถูกลง และการประหยัดเวลา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

ความท้าทายที่ 4  Financial Inclusion กระจายการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ได้มากที่สุด

จำนวนกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหรือที่เรียกว่า Unbanked ยังมีอยู่ทั่วโลก FinTech ในฐานะที่เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับการพัฒนาทางด้านการเงิน จะต้องเข้าไปมีบทบาททำให้คน Unbanked ลดลง และช่วยให้ผู้คนเข้าถึงบริการทางการเงินให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็คือเรื่องของ Financial Inclusion โดยในปัจจุบันได้มี Startup สาย FinTech หลายรายที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ เช่น Startup ที่ บริการด้าน Credit Scoring บริการให้คะแนนเครดิตที่เสริมจากคะแนนเครดิตแบบธรรมดาจากสถาบันการเงิน เปรียบเสมือนเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีแนวโน้มไม่ผ่านการให้เครดิตแบบธรรมดา และเสมือนเป็นการให้โอกาสครั้งที่สองแก่ผู้ที่เคยไม่ผ่านการตรวจสอบด้าน Credit Score อีกด้วย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย Financial inclusion และ Credit Scoring ดังนั้นอีกหนึ่งหน้าที่หลักของ FinTech Startup ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาเพื่อช่วยให้กลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้มากที่สุด

ความท้าทาย 5 สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็น Game Changer

อีกหนึ่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของวงการ FinTech นั่นก็คือการสร้างเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมหน้าวงการการเงิน เช่น ในเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมี Game changer อย่าง Apple ที่พัฒนา Smartphone ออกมาเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องมือสื่อสารจากโทรศัพท์มือถือธรรมดาเป็น Smartphone ซึ่งผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลดีต่อผู้ใช้ที่ได้มีอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตประจำวันง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น หากวงการการเงินสามารถมี Game Changer ได้ เชื่อว่าวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนจะต้องเปลี่ยนไปครั้งยิ่งใหญ่แน่นอน