Digital Ventures

Back to blog

DVAb0 Knowledge Sharing : “คำถามการเงินที่ Startup ต้องเจอ และแหล่งที่มาของเงินทุน” โดย Peer Power (2/2)

DIGITAL VENTURES มีนาคม 16, 2017 7:20 AM

6,572

คำถามเกี่ยวกับการเงินเป็นสิ่งที่ Startup ต้องรู้จักเตรียมตัวและประเมินเพื่อที่จะตอบคำถามนักลงทุนให้ได้ เช่น
1. Cash Burn หรือ “เงินสดของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดือนที่แล้วเท่าไร?”  เพราะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุน
2. Revenue Run Rate หรือ “เดือนนี้คุณมีรายได้เท่าไร?”
3. Revenue per Employee คือสิ่งที่ควรเตรียมไว้ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย และถือว่ามีความสำคัญกับ Startupโดยเฉพาะธุรกิจด้าน software เนื่องจากรายจ่ายหลักในการทำธุรกิจคือ ค่าแรง
4. Sales Growth หรือ “ยอดขายมีการเติบโตเท่าไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ”
5. Gross Margin หรือ กำไรเบื้องต้น ซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจ Hardware มาก
6. EBITDA Margin (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) การดู EBITDA เป็นส่วนหนึ่งในการดูความสามารถในการบริหารของฝ่ายจัดการ เพราะได้เอาภาระในส่วนลบหรือส่วนได้ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยตรงออก หากเป็นธุรกิจ Software จะมีความใกล้เคียงกับ Gross Margin

รู้จักวางแผนเงินที่ผ่านมือเราให้ดี

ผู้ประกอบการทุกรายย่อมหวังว่า กราฟการเงินของธุรกิจตนจะออกมารูปแบบ Positive cash flow ดังนั้นการประมาณการและวางแผนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สิ่งที่ควรคำนึงในการทำ Cash Flow Management คือ ไม่ควรมองแต่ยอดคงค้าง (Accrual) แต่ควรให้ความสำคัญกับการจัดการเงินแบบ Cash flow ให้มาก รวมไปถึงการทำ Cash Balance ให้แน่นอน

สร้างความมั่นใจเรื่อง Valuation ให้ได้

Keyword หนึ่งของธุรกิจ Startup คือการประเมินมูลค่าธุรกิจหรือ Valuation ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์มาวัดได้ แต่แตกต่างกันไปตามระดับคุณค่าที่แต่ละบุคคลตัดสิน ดังนั้น จึงต้องใช้ตัวแปรมาทำให้วัดเป็นตัวเลขได้ นั่นก็คือ Sentiment หรือ ตลาดอารมณ์ นั่นหมายถึงอารมณ์ของนักลงทุนที่มีต่อตัวหุ้นหรือทั้งตลาดโดยรวม ซึ่งสะท้อนออกมาจากทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด การตั้งสมมติฐาน (Assumptions) เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถกำหนดได้และทำให้เราสามารถสร้างความมั่นใจด้านอื่นๆ ได้เช่นกัน นักลงทุนเองก็มีหลายวิธีที่ใช้ในการประเมิน Valuation แต่ละด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดในการลงทุน เพราะฉะนั้นเราจึงควรสร้างความมั่นใจในเรื่องนี้ให้ได้

แหล่งที่มาของเงินทุนได้มาจากไหนบ้าง

  1. Equity - Startup ส่วนใหญ่จะมองหา Equity หรือผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มธุรกิจด้วยทุนตัวเอง (Bootstrap), การหาทุนจากคนใกล้ชิดและคนรู้จัก (Friend & Family), ทุนจากคนภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Angels), นักลงทุนมืออาชีพ (VCs) จนกระทั่งไปถึงการขายหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ (Public market)

  2. Debt – หรือการกู้เงินมาลงทุนนั้น มีข้อดี คือ สามารถนำเงินมาบริหารได้เต็มที่ โดยที่ไม่ถูกแทรกแซงเหมือนกับผู้ถือหุ้น โดยมีการกู้หลายรูปแบบ ได้แก่ การกู้แบบมีหลักทรัพย์ (Secured loans), การกู้จากรัฐบาล (Policy loans), การระดมทุน (Convertible debt), หนี้ไม่มีหลักทรัพย์ (Unsecured debt) และการผสานระหว่างหุ้นกับหนี้ (Venture Debt)

ขอบคุณข้อมูลจาก PeerPower

PeerPower ระบบสินเชื่อออนไลน์ เป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลสำหรับผู้ที่อยากลงทุนและอยากได้เงินตอบแทนประจำเป็นรายเดือน กับ คนที่อยากกู้เงินแต่ไม่พร้อมนำสินทรัพย์ไปค้ำ และต้องการดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าช่องทางการเงินในปัจจุบัน