Digital Ventures

Back to blog

DVAb0 Knowledge Sharing : “ขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แบบออนไลน์ ง่ายนิดเดียว” โดย Refinn

DIGITAL VENTURES มีนาคม 25, 2017 2:34 PM

3,845

สำหรับผู้ที่ทำ Startup หรือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรดำเนินการให้ถูกต้อง คือ การขอการส่งเสริมการลงทุน เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เอื้อให้กับธุรกิจของเราในหลายๆ ด้าน เช่น การนำไปหักหรือลดหย่อนภาษีบางหัวข้อ สิทธิประโยชน์ในการอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน การอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตให้ทำเรื่องการส่งออกได้ เป็นต้น

สำหรับครั้งนี้ ทีม Refinn ได้แชร์ขั้นตอนการขอการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบการขอใหม่ เป็นการจัดการแบบออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนที่สะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนี้

1. ลงเบียนใช้งานระบบ

เริ่มจากเข้าไปที่ระบบออนไลน์ของสำนักงานที่เว็บไซต์ e-Investment Promotion เพื่อลงทะเบียนสำหรับใช้งานในระบบ

2. ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน

หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเมนู “คำขอโครงการใหม่” ที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าต่าง จะมีขั้นตอนย่อยๆ อีก 3 ขั้นตอน ได้แก่

  • เลือกประเภทกิจการ

  • การกรอกคำขอรับการส่งเสริม

  • ยืนยันรายละเอียดคำขอ

3. รอรับการตอบรับ

เพียงเท่านี้ ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการขอ BOI ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนั้นทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนจะเชิญผู้ประกอบการเข้ามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจที่ได้ส่งคำขอเข้าไปต่อไป

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ ที่นี่

 

Refinn บริการรีไฟแนนซ์บ้านผ่านช่องทางออนไลน์ ฟรีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม เจาะกลุ่มคนระดับกลางประสบปัญหาหนี้สินซื้อบ้าน