Digital Ventures

Back to blog

Marketing in Digital Era เมื่อการตลาดยุคใหม่ต้องอาศัย Deep Technology โดย TinyEpicBrains

DIGITAL VENTURES เมษายน 30, 2019 2:37 PM

3,085

Digital Ventures ได้พูดถึงการใช้ Deep Technology มาแล้วในหลากหลายอุตสาหกรรม ในรอบนี้เราจะขอพาทุกท่านมาสำรวจแง่มุมการพัฒนา Deep Tech Solution ที่นำมาใช้ในด้าน Marketing ซึ่งช่วยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำการตลาด โดยเฉพาะกับสื่อ Offline เดิมที่มี Pain Point เรื่องการหา Consumer Insight ซึ่งทีม TinyEpicBrains หนึ่งใน R&D Finalist ของโครงการ U.REKA ที่กำลังพัฒนา Marketing Solution จาก Deep Technology มาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามกัน

 

 

ปัญหาของการหา Consumer Insight ตั้งแต่ยุค Analog ถึง Digital

ก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคของสื่อ Digital อย่างในปัจจุบัน เราเก็บข้อมูลวัดผลการตลาดด้วยวิธีที่ได้ผลลัพธ์แบบกว้างๆ เช่น ในสื่อโทรทัศน์จะเก็บข้อมูลจากกล่องเก็บข้อมูลติดตั้งแบบสุ่ม หรือในสื่อที่เป็น Physical อย่างป้ายโฆษณา ก็ใช้วิธีนับการมองหรือ Eyeball ด้วยคน ข้อมูลที่ได้มาจึงค่อนข้างหยาบ วัดผลได้เพียงคร่าวๆ เท่านั้น

หลังจากการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทำให้ช่องทาง Digital แพร่หลายมากขึ้น การวัดผลของสื่อก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นและละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่ลงรายละเอียดได้มาก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคลิก ตำแหน่งของการคลิก ตำแหน่งที่ค้างไว้ ไปจนถึงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล นักการตลาดจึงมีข้อมูลที่ใช้ทำแคมเปญต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้ง่ายขึ้น ประกอบกับการที่คนเริ่มหันมาใช้สื่อทางออนไลน์มากขึ้น การเก็บ Consumer Insight บนออนไลน์จึงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าและบริการหลายๆ ชนิดที่มองว่าตัวเองเหมาะกับช่องทางแบบดั้งเดิมมากกว่า จึงเกิดความต้องการใช้เครื่องมือในยุค Digital เพื่อยกระดับการตลาดของตน ซึ่งทีม TinyEpicBrains เห็นว่าด้วยเทคโนโลยี Deep Tech ปัจจุบัน สามารถพัฒนา Solution ทางการตลาดที่เหมาะสมกับสื่อแบบดั้งเดิมได้ เพื่อให้ธุรกิจที่ต้องการใช้สื่อแบบดั้งเดิมมี Insight ดีพอจะต่อยอดธุรกิจไม่แพ้กลุ่มที่ใช้สื่อช่องทางออนไลน์

 

เทรนด์การหา Consumer Insight ที่เปลี่ยนไป

การเข้ามาของ Digital Solution ทำให้นักการตลาดได้ข้อมูลของผู้บริโภคที่ละเอียดอย่างไม่เคยมีมาก่อน ข้อมูลที่ละเอียดนี้จึงเป็นต้นเหตุหลักที่ธุรกิจส่วนใหญ่เลือกทำการตลาดบน Digital Platform แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องการใช้ Digital เป็นช่องทางรับข่าวสารเป็นหลัก และยังเลือกใช้สื่ออย่างโทรทัศน์ หรือสื่อนอกบ้าน (Out of Home) เป็นช่องทางหลักแทน

ทีม TinyEpicBrains กล่าวว่า ในประเทศไทย ยังมีประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่นอกเขตเมืองเลือกซื้อสินค้าและบริการจากสื่อโทรทัศน์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่คุ้นเคยกับ Solution นี้และมีกำลังซื้อสูง การเก็บข้อมูลจากคนกลุ่มนี้จึงต้องผสาน Digital Solution เข้ากับ User Experience แบบ Analog เดิม

 

 

Offline to Online เส้นทางใหม่ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นด้วย Deep Tech

ทีม TinyEpicBrains ที่เป็นหนึ่งใน Finalist ของโครงการ U.REKA ได้พัฒนา Deep Tech Solution เพื่อการตลาดโดยเฉพาะ ซึ่ง Solution ที่พวกเขากำลังพัฒนาคือการแทรก QR Code ใส่เข้าไปในวิดีโอโดยไม่จำเป็นต้องแสดงภาพของ QR Code ให้คนเห็น

สำหรับวิธีการ ทีม TinyEpicBrains เล่าว่า พวกเขาใช้ Machine Learning วิเคราะห์วิดีโอเป็น Pixel แล้วเปลี่ยน Pixel นั้นเป็น Code ที่มนุษย์จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถมองเห็นด้วย Application บน Smartphone โดย Code เหล่านี้จะเป็นช่องทางที่พาผู้บริโภคเข้าสู่ Online Platform จึงนับเป็นการเชื่อม Offline to Online ที่มีประสิทธิภาพ

Solution ดังกล่าวถือเป็นการพลิกวงการผลิตสื่อ เพราะการที่ไม่ต้องแสดงภาพ QR Code บนวิดีโอ ช่วยเปิดโอกาสสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการแก้ Pain Point เรื่องการสแกนไม่ทัน ตัว QR Code เล็กเกินไป และข้อจำกัดอื่นๆ ที่มาจากการต้องแสดง QR Code บนหน้าจอ

นอกจากนี้ หากพาผู้บริโภคเข้าสู่ออนไลน์ด้วยวิธีนี้ ก็จะได้ Insight ที่ละเอียดยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นนาทีที่ผู้บริโภค Scan Code เข้ามา ช่องทางที่ผู้บริโภครับชมวิดีโอ มี Journey เป็นอย่างไร สามารถเข้าไปจนซื้อสินค้าได้หรือไม่ ไปจนถึงสถานที่ที่ผู้บริโภค Scan Code แน่นอนว่าหาก Solution นี้แพร่หลาย ก็จะมีข้อมูลจำนวนมาก จึงต้องใช้ Machine Learning มาสังเคราะห์ Pattern เพื่อให้นักการตลาดสร้างแคมเปญที่เหมาะสมและตรงจุดมากขึ้น

นับได้ว่า Deep Technology มีศักยภาพที่จะนำไปใช้งานได้หลากหลาย แม้แต่ด้านการตลาดที่ต้องใช้ศิลปะสร้างความน่าสนใจผลักดันธุรกิจให้เติบโต ทั้งนี้ TinyEpicBrains สามารถพัฒนาจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีจนเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจได้ผ่านการสนับสนุนของ U.REKA ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักของประเทศด้วย Deep Technology สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 พฤษภาคมนี้ที่ u-reka.co