Digital Ventures

Back to blog

Credit Score for Student อีกทางเลือกของนักเรียนนักศึกษายุค Digital Lending ในต่างประเทศ

DIGITAL VENTURES มกราคม 22, 2019 4:19 PM

4,947

จากที่เราเคยพูดถึง Digital Lending และกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่าง Credit Scoring กันไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งเรื่องของการกู้เงินบน Digital ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงเงินกู้เพื่อการศึกษาได้ด้วย ซึ่งการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานั้นมีรูปแบบที่แตกต่างจากแบบอื่นโดยเฉพาะเมื่อเป็น Digital Platform ก็ต้องใช้ Credit Scoring Solution ที่ต่างออกไป มาดูกันว่า Credit Scoring Solution ในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้อย่างไรบ้าง และมีการนำไปใช้จริงอย่างไรบ้าง

Digital Lending กับการเปิดโอกาสด้านการศึกษา

นอกจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินหรือลงทุนทางธุรกิจแล้ว การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็เป็นเงินกู้อีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมในปัจจุบัน เพราะการศึกษาเวลานี้มีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงเงินทุนให้เปล่าในรูปแบบต่างๆ ได้ ดังนั้น การกู้เงินเพื่อการศึกษาจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาให้เกิด Digital Lending รูปแบบต่างๆ เช่น Peer-to-Peer Lending ที่เข้าถึงผู้คนรายย่อยจำนวนมากทั้งนักลงทุนและผู้กู้ยืม พร้อมกับมี Credit Scoring Solution ที่มีประสิทธิภาพ จึงเพิ่มโอกาสได้รับการกู้ยืมเงินสำเร็จมากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว Digital Lending เพื่อการศึกษาจะมีอยู่ 2 แบบ หลักๆ ได้แก่

  1. Private Fund คือการปล่อยกู้เงินทั้งหมดโดยตรง พิจารณาการปล่อยกู้จาก Credit Score ด้วยมาตรฐานที่เข้มข้น การมี Score สูงจะช่วยให้ได้รับข้อเสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แต่ถ้าหากมี Score ต่ำก็อาจต้องเลือกเงินกู้จากภาครัฐฯ หรือเงินกู้ดอกเบี้ยสูงแทน
  2. Refinance คือการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับมาจากภาครัฐฯ มหาวิทยาลัย หรือแหล่งอื่นๆ เพื่อเสนอเงินกู้ใหม่ที่ให้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า สำหรับการ Refinance จะใช้การพิจารณา Credit Scoring ที่ต่างออกไป ซึ่งเน้นการพิจารณาข้อเสนอที่เหมาะสม

 

Credit Score Solution การคิดเครดิตสำหรับการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?

การกู้เงินเพื่อการศึกษานั้น ผู้ปล่อยกู้จะพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลอันเฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรียนที่เรียนจบ มหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเข้าศึกษา บางแห่งจะใช้โอกาสรับรายได้มาประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งแตกต่างจากเงินกู้อื่นๆ ที่พิจารณาจากประวัติการเงินหรือจากบริษัทประเมินเครดิตเพียงอย่างเดียว การที่เงินกู้เพื่อการศึกษาสามารถใช้วิธีการเช่นนี้ได้ เพราะมีข้อกำหนดเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ชัดเจน โดยหากนำเงินไปใช้นอกวัตถุประสงค์ก็จะถือเป็นการผิดสัญญาและมีการฟ้องร้องทันที

นอกจากนี้ หลายแห่งยังพิจารณาจากระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับต่ำกว่าปริญญาบัณฑิต (เรียนเพื่อปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป เนื่องจากมองว่าระดับปริญญาบัณฑิตคือความจำเป็น ส่วนบัณฑิตศึกษาจะเป็นการศึกษาเพื่อต่อยอดอาชีพซึ่งถือเป็นการลงทุนก็จะมีเกณฑ์การประเมินที่สูงกว่า รวมถึงมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม การเป็นหนี้จากเงินกู้เพื่อการศึกษาถือว่ามีเครดิตที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหนี้ประเภทอื่น เมื่อวัดจากมูลค่าที่เท่ากัน เนื่องจากถือว่าเป็นหนี้ที่มีโอกาสเพิ่มพูนรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิต

ตัวอย่างของ Credit Score Solution เพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

ผู้ให้บริการกู้ยืมเงินหลายรายมักมีบริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เนื่องจากความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสินเชื่อธุรกิจ ทั้งยังถือเป็นการช่วยสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนั้น จึงเกิด Startup ที่นำเทคโนโลยีมาสร้าง Lending Platform รวมถึงนำเสนอวิธีการคิด Credit Score ที่แตกต่างกันไปด้วย โดยเรามีตัวอย่าง Startup ที่ทำ Lending Platform พร้อมกับมี Credit Score Solution ที่น่าสนใจดังนี้

  • SoFi เป็น Lending Platform ชั้นนำจากสหรัฐฯ ด้านการ Refinance เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี Credit Score Solution อย่างชัดเจน ประกอบด้วยการใช้ Credit Scoring จากหลายแหล่ง พร้อมกับประเมินพฤติกรรม เช่น ระดับรายได้ปัจจุบัน ความถี่ในการชำระหนี้ ทำให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีและส่งมอบข้อเสนอที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้กู้ได้
  • LendKey อีกหนึ่ง P2P Lending ชั้นนำที่ให้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษา ทั้งเงินกู้เต็มจำนวนและ Refinance โดยคำนวณ Credit Score จาก Partner หลายรายได้แก่ ธนาคาร บริษัทเครดิต และอื่นๆ เพื่อประเมินความเสี่ยง
  • Zomia เป็น Social Enterprise ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศพม่าได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านการให้กู้ยืมแบบ Peer-to-Peer Lending ที่นักเรียนต้องจ่ายเงินคืนระบบเมื่อเรียนจบเช่นเดียวกับผู้ให้บริการอื่นๆ แต่มีความแตกต่างในขั้นตอนปล่อยกู้ที่พิจารณาผู้กู้จากการแนะนำโดยผู้กู้ยืมเดิม และความคิดเห็นของ Partner อย่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ NGO

 

แม้ว่ากระบวนการเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ก็เห็นได้ว่า Credit Scoring Solution สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คนที่จำเป็นต้องใช้ได้รับทรัพยากรและช่วยควบคุมความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกิดการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสหน้า เรายังมีเรื่องราวของ Digital Lending ในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเสนอกันอีก อย่าลืมติดตามกัน

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก studentloanhero.com, nerdwallet.com และ edvisors.com