Digital Ventures

Back to blog

การปรับโฉมโมเดลธุรกิจของอาลีบาบา

DIGITAL VENTURES X ARM TUNGNIRUN มกราคม 29, 2019 3:33 PM

2,827

เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา จางหย่ง ซึ่งเป็น CEO ของเครืออาลีบาบา ได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของเครืออาลีบาบา โดยเราจะเห็นได้ว่า เครืออาลีบาบาได้มีพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ผ่านมา 20 ปี นับจากแจ็คหม่าเริ่มก่อตั้งอาลีบาบา ในปัจจุบัน อาลีบาบาได้กลายมาเป็น “แพลตฟอร์มผู้บริโภค” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่สำคัญของอาลีบาบาในจีนคือ Taobao และ Tmall โดย Taobao เป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจรายย่อย ส่วน Tmall เป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจแบรนด์เนม

 

 

ถ้ามองจากมุมการให้บริการผู้บริโภค แต่เดิมนั้น โมเดลธุรกิจของอาลีบาบาเน้นนำสินค้าในโลกออฟไลน์มาขายผ่านช่องทาง E-Commerce ในโลกออนไลน์ แต่ในวันนี้ อาลีบาบาได้ขยายธุรกิจไปถึงสินค้าดิจิทัลและสินค้าบันเทิง (เช่น เพลง เกม คลิปออนไลน์ E-Book ฯลฯ)  โดยอาลีบาบาได้เข้าลงทุนใน Youku (เว็บไซต์รวมคลิปวิดีโอชื่อดังในจีน) Alibaba Pictures (บริษัทสร้างหนังของอาลีบาบา) และยังได้ขยายธุรกิจไปในภาคบริการอีกด้วย โดยเข้าลงทุนใน Ele.com (บริการ Food delivery ที่ใหญ่ที่สุดในจีน) Fliggy (บริการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม) และ Taopiaopiao (บริการจองตั๋วโรงหนัง)

ส่วนถ้ามองจากมุมการให้บริการธุรกิจ แต่เดิมนั้น อาลีบาบาเน้นช่วยธุรกิจในเรื่อง “กระบวนการค้า” โดยเปิดช่องทางให้สินค้าของธุรกิจต่างๆ ทั้งรายเล็กรายใหญ่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เสริมด้วยการให้บริการระบบการชำระเงินและระบบโลจิสติกส์จัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังให้บริการช่วยทำมาร์เก็ตติ้งผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ของผู้บริโภคมหาศาล 

แต่ในวันนี้ อาลีบาบากำลังมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็น “บริษัทเทคโนโลยี” และ “บริษัทข้อมูล” ที่ให้บริการแก่ธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่เรื่อง “กระบวนการค้า” ไปจนถึงเรื่อง “ระบบเทคโนโลยี” และ “ระบบการบริหารงาน” ของธุรกิจ

ที่ผ่านมา อาลีบาบาลงทุนอย่างหนักกับเทคโนโลยี Cloud จนปัจจุบัน Alibaba Cloud ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยี Cloud ของจีน โดยให้บริการแก่ธุรกิจในเรื่อง “ระบบเทคโนโลยี” เช่น การให้บริการเก็บข้อมูลใน Cloud การให้บริการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) รวมทั้งการให้บริการการประมวลผลข้อมูล (Big Data Processing)

อาลีบาบายังได้เปิดตัว Dingtalk สำหรับให้บริการแก่ธุรกิจในเรื่อง “ระบบการบริหารงานภายในองค์กร” Dingtalk เป็น App ที่รองรับการแชทแบบกลุ่มและสนทนาด้วยเสียง - วิดีโอภายในองค์กร และมีระบบ workflow ต่างๆ เช่น สามารถขอลาหรือขอเรียกเก็บค่าจ้างผ่าน App ได้เลย เป็นต้น หากเปรียบเทียบแล้ว Dingtalk เป็นแอปแชตสำหรับองค์กรลักษณะเดียวกับ Slack ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในตะวันตก

โมเดลธุรกิจปัจจุบันของอาลีบาบา จึงเป็นโมเดลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันจนกลายเป็น Ecosystem ขนาดมหึมาที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้บริโภคและธุรกิจในโลกเศรษฐกิจดิจิทัล

ดังที่กล่าวมา เมื่อมองจากมุมการให้บริการผู้บริโภค อาลีบาบาได้เปลี่ยนจากเดิมที่เพียงเป็นผู้นำสินค้าในโลกออฟไลน์มาขายผ่านช่องทาง E-Commerce ในโลกออนไลน์ ค่อยๆ ขยายมาถึงสินค้าดิจิทัลและสินค้าบันเทิง รวมทั้งขยายถึงภาคบริการอีกด้วย เมื่อมองจากมุมการให้บริการธุรกิจ อาลีบาบาเปลี่ยนจากที่เน้นให้บริการเรื่อง “กระบวนการค้า” ผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce ระบบโลจิสติกส์ และระบบการชำระเงิน ค่อยๆ ขยายมาถึงการให้บริการแก่ธุรกิจในเรื่อง “ระบบเทคโนโลยี” ผ่าน Alibaba Cloud และในเรื่อง “ระบบการบริหารงาน” ผ่าน Dingtalk

ในวันนี้ อาลีบาบาไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียง “บริษัท E-Commerce” แบบในสมัยก่อนอีกแล้วครับ แต่มองตัวเองเป็น “บริษัทเทคโนโลยี” และ “บริษัทข้อมูล” ที่ใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าจากผู้บริโภคและธุรกิจจำนวนมหาศาลที่อยู่ในแพลตฟอร์มของอาลีบาบา