Digital Ventures

Back to blog

5 บทเรียนจากความล้มเหลวของ Startup ในจีนและสหรัฐอเมริกา

DIGITAL VENTURES พฤษภาคม 10, 2017 2:14 PM

3,660

อย่างที่หลายๆ คนพอจะทราบว่า การลงทุนใน Startup ทั่วโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ที่มีการลงทุนจาก VC ในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2009 แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วก็เสมือนดาบสองคม แม้เราจะได้เห็นความสำเร็จของ Startup ระดับโลกอย่าง Uber และ Alibaba แต่ความจริงประการหนึ่งที่ต้องยอมรับ คือ ยังมี Startup ในจีนและสหรัฐอเมริกาอีกมากที่ประสบปัญหาและล้มเหลวด้วยปัจจัยต่างๆ กัน

จากรายงาน Golden Gate Ventures ร่วมกับ INSEAD ทำให้เราได้เรียนรู้ 5 บทเรียนหลักๆ ที่ทำให้ Startup หลายรายในจีนและสหรัฐอเมริกาล้มเหลวมาแล้ว

การดำเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพ – ทั้งการลงทุนจำนวนมหาศาลและการประเมินมูลค่าเกินจริงของ Startup หรือ Overvaluation ส่งผลนำไปสู่การเลือกลงทุนแบบผิดๆ และยังทำให้ไม่สามารถเจาะตลาดได้สำเร็จ 
โปรดักส์ที่ไม่เหมาะกับตลาด – จากการสำรวจพบว่ามี Startup บางรายในสหรัฐฯ ให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลการซื้อผ่านบัตรเครดิต/เดบิตในโซเชียลมีเดีย ถึงแม้จะมีประโยชน์กับนักลงทุนที่หนุน Startup เหล่านี้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าส่วนใหญ่ เพราะข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จะเห็นได้ว่าการมีนักลงทุนที่หนุน Startup เพื่อหวังผลประโยชน์ในอนาคตมากกว่าการดูที่ความสามารถที่ผ่านมา แม้จะได้ใจนักลงทุน แต่สุดท้ายก็อาจล้มเหลวได้

จำนวนสถาบันระดมทุนในสหรัฐอเมริกาและจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 20 ปี

ความเข้าใจตลาดยังไม่ดีพอ - การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในตลาดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถ้าคุณไม่เข้าใจตลาดดีพอคุณอาจจะล้มไม่เป็นท่า Startup หลายรายทำพลาดในการวิเคราะห์ตลาดนั้นๆ ตัวอย่างบริษัทหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จในจีนที่ใช้วิธี Email Marketing เป็นหลักโดยไม่ได้ระวังเลยว่าพฤติกรรมของคนจีนไม่ชอบอ่านอีเมลประเภทนี้

ขาดการพัฒนาโปรดักส์ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง– ด้วยตลาดขนาดใหญ่มหาศาลอย่างประเทศจีน ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้การแข่งขันอย่างรุนแรงไปโดยปริยาย ธุรกิจบางประเภทในจีนมีคู่แข่งถึง 5,000 รายด้วย ซึ่งหาก Startup ขาดการพัฒนาโปรดักส์และบริการอย่างต่อเนื่อง ก็ย่อมยากที่จะอยู่รอด และสุดท้ายก็จะเหลือบริษัทเพียงไม่กี่รายเท่านั่นที่จะได้ครองตลาดนั้นไป

การประเมินมูลค่าที่ผิดพลาด - การประเมินมูลค่าหรือรายได้ของธุรกิจในอนาคตของ Startup อย่างถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากด้วยหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งไม่สัมพันธ์กับสภาพแสดล้อมความเป็นจริงของตลาด การขาดข้อมูลที่ถูกต้อง การประเมินราคาที่ล่าช้า ทำให้หลายบริษัทในจีนและสหรัฐฯ เก็บตัวนานกว่าจะออกสู่สาธารณะ ถึงจะรู้ตัวว่าประเมินมูลค่าไว้สูงเกินไป

ถึงแม้ว่าจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าทำอย่างไรจะทำให้ธุรกิจ Startup ประสบความสำเร็จ แต่เราก็สามารถเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่ผ่านมาที่จะช่วยให้ทั้งนักลงทุนและเจ้าของ Startup ตัดสินใจเรื่องการลงทุนได้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์สำหรับ SEA Ecosystem ที่นับวันก็ยิ่งเติบโตและมีบทบาทมากขึ้น