Digital Ventures

Back to blog

30 Startup Ecosystem ใน 30 นาที: เรียนรู้ Startup Ecosystem จากทั่วโลก แล้วไทยจะพัฒนาไปทางไหนดี

DIGITAL VENTURES สิงหาคม 01, 2017 10:41 AM

5,170

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงาน Techsauce Global Summit 2017 งานสัมมนาเทคโนโลยีระดับโลก  เมื่อวันที่ 28 – 29 ก.ค. ที่ผ่านมา ในงานนี้คุณพอล พลภัทร อัครปรีดี – Managing Director, Corporate Venture Capital จาก Digital Ventures ของเราได้รับเชิญไปเป็นหนึ่งใน Speaker ของงานนี้ด้วย โดยคุณพอลได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “Around the World in 30 Ecosystems: A Global Comparison of Startup Ecosystems“ คู่กับ Paul Papadimitriou, Founder จาก Intelligencr บริษัท Innovation Scouter ชื่อดังจากกรุงโตเกียว โดยวันนี้เราได้สรุปประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของ Startup Ecosystem ทั่วโลกภายใน session เดียว

องค์ประกอบพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนา Startup อย่างมั่นคง มีอะไรบ้าง

Startup ecosystem หรือระบบนิเวศในการสร้างธุรกิจ Startup ในการสร้างแล้วพัฒนาระบบนิเวศให้เติบโตนั้นจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักๆ ได้แก่

  1. Co-operation with Academy – ในการสร้าง Startup ecosystem ได้นั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษา ที่จะต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างระบบนิเวศได้ในอนาคต เพราะฉะนั้นภาคธุรกิจควรร่วมมือกับภาคการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มบุคลากรในด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้

  2. Government – Startup ecosystem ที่น่าสนใจส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ มักมีรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมด้วย แต่ก็ควรที่จะกำหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมในสิ่งที่รัฐบาลเกี่ยวข้องและสนับสนุนได้อย่างแท้จริง โดยไม่เข้ามาแทรกแซงมากจนเกินไป ตัวอย่างเช่นในประเทศอิสราเอล ที่ได้มีการสร้าง Startup ecosystem มาประมาณ 15 ปีแล้ว และมีรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

  3. Media – เรื่องสื่อก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ สื่อที่เข้าใจธุรกิจและ Know-how ของ Startup จะทำให้เกิดแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดการสร้าง Network กันและรวมตัวคนเก่งๆ เข้าเป็น Community ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการสร้าง Startup ecosystem เท่านั้น ยังมีอีกหลายองค์ประกอบของการสร้าง Startup ecosystem ที่เหมาะสมกับปัจจัยของแต่ละประเทศ

double-paul2

Startup ecosystem ในประเทศไทยปัจจุบัน เติบโตถึงจุดไหนแล้ว

หากพูดถึง Startup ecosystem ในประเทศไทย คุณพอลกล่าวว่า Startup ecosystem ในประเทศไทยถือว่าเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น โดยถ้าย้อนดูจะพบว่า เพิ่งมีการเริ่มอย่างจริงจังเมื่อปี 2012 เมื่อเทียบกับ Ipad ซึ่งออกมาเมื่อปี 2010 Startup ecosystem เป็นน้องของ Ipad เสียอีก! และแม้ว่า Startup ecosystem ของไทยจะยังอยู่ในช่วงแรกเริ่ม แต่ก็กำลังได้รับการพัฒนาจากหลายฝ่ายให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

k-paul-ark-at-tssm

“Startup ecosystem ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงแรกเริ่ม เรายังคงต้องอดทน ต้องมีการทดลอง และยังต้องพัฒนาอีกเยอะ แต่ผมมั่นใจว่าเราได้มาถูกทางแล้ว” - คุณพอล พลภัทร อัครปรีดี Managing Director, Corporate Venture Capital, Digital Ventures

ก่อนจบ Session นี้ คุณพอลได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ประเทศไทยเรามีคนหลากหลายชนชาติอยู่ด้วยกัน เรามีนักธุรกิจจากทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้คิดแค่ว่าเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่จะพัฒนา Startup ecosystem ในไทยแต่ถ้าหากหลายๆ ชนชาติร่วมมือกัน ก็จะช่วยยกระดับระบบนิเวศของ Startup ในประเทศไทยไปได้อีกมาก

นี่เป็นเพียงหนึ่ง Session จากงาน Techsauce Global Summit ที่ Digital Ventures ได้เข้าไปมีส่วนร่วม เรายังมีสาระดีๆ จากผู้ทรงอิทธิพลด้าน FinTech ระดับโลกที่เราพามาแชร์ให้ทุกคนในงานด้วย อย่าลืมติดตามกันต่อใน Digital Ventures Blog ต่อไป เร็วๆ นี้