Digital Ventures

Back to blog

Blockchain in Education เทคโนโลยีแห่งยุคจะเข้ามาช่วยภาคการศึกษาได้อย่างไร?

DIGITAL VENTURES ธันวาคม 12, 2018 3:02 PM

6,603

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาทุกภาคส่วนตั้งแต่นวัตกรรมไปจนถึงเศรษฐกิจ การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงช่วยยกระดับทุกภาคส่วนไปในเวลาเดียวกัน ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองหาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งคราวก่อน เราได้พูดถึงการนำเทคโนโลยี Deep Tech มาทำการ Digitizing การศึกษากันไปแล้ว มาครั้งนี้ เราจะพาไปเจาะลึกการพัฒนาภาคการศึกษาด้วย Blockchain อันเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้น มาติดตามกัน

 

Credit :  Medium

Blockchain กับการจัดระเบียบการเงินให้กับภาคการศึกษา

อันที่จริง การเงินในภาคการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งกับมหาวิทยาลัย ครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การใช้ Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงและมีความเคลื่อนไหวสูงมากจากภาคการเงิน จะช่วยให้เรื่องการเงินสามารถ Customize ได้มากขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบพฤติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไปของผู้เรียน

เราสามารถยก Concept ของ Product และ Service ที่เกิดขึ้นโดย Blockchain มาใช้ในภาคการศึกษาได้ทันที เช่น การดัดแปลง Cryptocurrency แทนหน่วยกิตเพื่อลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ หรือแม้แต่การใช้ Blockchain กับระบบจัดซื้อจัดจ้างในภาคการศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้เงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย รวมถึงช่วยให้ครูผู้สอนได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมอีกด้วย

 

Credit : derbifoundation.com

เป็น Skill Reference สำหรับการศึกษานอกโรงเรียน

เนื่องจากความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น การที่เราฝึกฝนอบรมทักษะต่าง ๆ ก็สามารถนำมายืนยันความสามารถของเราได้ แต่เนื่องจากการจัดเก็บหลักฐานยืนยันความสามารถจากนอกโรงเรียนมักมีข้อกังขาด้านความน่าเชื่อถือ ทำให้ในบางครั้งผู้ที่มีทักษะอาจต้องเสียเวลาและโอกาสจากการไม่สามารถยืนยันหลักฐานตรงนี้

ในปัจจุบัน มี Platform ที่ชื่อว่า OpenBadger ที่นำ Blockchain มาเก็บข้อมูล Certificate ที่ออกโดยหน่วยงานฝึกอบรมต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 3,000 แห่ง ตั้งแต่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรธุรกิจที่เปิดอบรมความรู้ต่าง ๆ หรือองค์กรใหญ่ๆ อย่าง IBM และ Microsoft ไปจนถึงคอร์สอบรมโดยสถาบันการศึกษา ผู้รับการอบรมก็สามารถนำ Certificate ที่เก็บบน OpenBadger ไปใช้เพื่อเปิดโอกาสใหม่ทางอาชีพได้

 

วุฒิการศึกษาที่น่าเชื่อถือกับทุกฝ่ายใน Blockchain

หากพูดถึงหนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาที่ก่อผลกระทบกับสังคมมากที่สุด ก็หนีไม่พ้นเรื่องของวุฒิการศึกษาปลอม ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ซึ่งวุฒิการศึกษาปลอมเกิดจากการใช้ช่องว่างของขั้นตอนการตรวจสอบวุฒิการศึกษาแบบเดิมที่มีความล่าช้าอันเกิดจากกระบวนการที่ไม่เป็น Digital นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ หลายฝ่ายจึงเริ่มนำเทคโนโลยี Blockchain ที่ขึ้นชื่อเรื่องการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว มาประยุกต์ใช้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Platform ที่ Digital Ventures ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 7 แห่งและองค์กรเอกชนชั้นนำของไทยพัฒนาขึ้นในชื่อว่า B.VER

B.VER เป็น Platform เก็บข้อมูลการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่แก้ปัญหาความล่าช้า ความบกพร่อง และช่องโหว่ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษาแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งจุดแข็งของการใช้ Blockchain แก้ปัญหาดังกล่าว มีดังนี้

  • เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของวุฒิและข้อมูลการศึกษา จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต้นฉบับที่ได้รับยืนยันความถูกต้องได้ตลอดเวลา ต่างจากเดิมที่การจะทราบผลการศึกษาฉบับดังกล่าวจำเป็นต้องทำเรื่องยื่นขอที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งหลายครั้งอาจไม่สะดวกหากบัณฑิตได้จบการศึกษาและย้ายภูมิลำเนาไปแล้ว
  • อัพเดทผลการศึกษาอยู่เสมอ ในปัจจุบันนักศึกษาและองค์กรต่างใช้เอกสารข้อมูลการศึกษาในรูปแบบกระดาษเพื่อยื่นสมัครงาน โดยเฉพาะในกรณีฝึกงานและต้องการยื่นสมัครงานต่อเนื่อง ซึ่งหากนักศึกษาต้องการอัพเดทข้อมูลการศึกษาก็ต้องเดินทางไปสำนักทะเบียนเพื่อขอเอกสารชุดใหม่มายื่นต่อองค์กรอีกครั้งหนึ่ง ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำข้อมูลการศึกษาให้เป็น Digital บนระบบ Blockchain ที่ให้สถาบันการศึกษาสามารถอัพเดทผลการศึกษาหลังจากจบแต่ละภาคเรียนได้ทันที ส่วนองค์กรที่ได้รับอนุญาตโดยนักศึกษาก็จะได้เห็นผลการศึกษาใหม่ไปด้วยเช่นกัน
  • ลดภาระงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกวันนี้ ขั้นตอนการใช้งานเอกสารทางการศึกษาเพื่อสมัครงานมีกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เมื่อรับวุฒิการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ต้องยื่นขอตรวจสอบวุฒิกับทางมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยรับเรื่องก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนที่ต้องเอาข้อมูลส่วนนี้ไปตรวจสอบจากคลังข้อมูลที่มีรายชื่อบัณฑิตและนักศึกษานับหมื่นคน แถมยังต้องตรวจสอบรายละเอียดเบื้องลึกอย่างรายวิชาและเกรด ซึ่งถือว่าเสียเวลามาก ดังนั้น หากวุฒิและผลการศึกษาได้รับการ Digitize ด้วย Platform ที่แสดงรายละเอียดได้อย่างน่าเชื่อถือ ก็เป็นการลดภาระงานของบุคลากร และตัดขั้นตอนอันยุ่งยากอันเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตไปพร้อมกัน
  • น่าเชื่อถือด้วย Decentralisation อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ Blockchain โดดเด่นกว่า Digital Platform อื่นๆ คือความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยนอกจากความสามารถเข้ารหัสขั้นสูงแล้ว ยังใช้การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralisation) โดยหากมีการปลอมแปลงวุฒิเพื่อใช้ในระบบ จะทำให้ข้อมูลวุฒิปลอมนั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่ทุกคนในระบบมีอยู่ วุฒินั้นก็จะขาดความน่าเชื่อไปโดยปริยาย ทำให้ข้อมูลการศึกษาที่อยู่ในระบบและได้รับการยืนยันความถูกต้องนั้นเป็นข้อมูลที่ได้รับความเชื่อถือนั่นเอง
  • ปลอดภัยไม่รั่วไหล เนื่องจากวุฒิการศึกษามักระบุข้อมูลสำคัญของบุคคลทั้งรหัสประจำตัวนักศึกษา วันเดือนปีเกิด และอื่น ๆ เพื่อให้มากพอจะใช้ยืนยันตัวตน การส่งและเก็บวุฒิการศึกษาด้วยกระดาษมีความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างมาก ดังนั้น หากเราสามารถย้ายข้อมูลดังกล่าวไปเก็บบน Blockchain ที่มีการเข้ารหัสระดับสูง และการเข้าถึงจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างหมดจด

เห็นได้ว่าคุณสมบัติที่หลากหลายของ Blockchain สามารถดัดแปลงเพื่อเข้ามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาและพัฒนาภาคการศึกษาได้ ซึ่งในอนาคตหากเทคโนโลยีนี้มีผู้เข้าร่วมและพัฒนามากขึ้น ก็จะช่วยเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับการศึกษาในยุค Digital ได้ไม่น้อยทีเดียว ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพวกเราเช่นนี้อีก Digital Ventures ก็จะหยิบมาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก learningisearning2026.org และ openbridge.org