Digital Ventures

Back to blog

Smart Contract และ Blockchain กับการเป็นโซลูชั่นใหม่ให้กับวงการแพทย์

DIGITAL VENTURES February 01, 2018 9:01 AM

9,089

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีการพัฒนากันอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจมีการหยิบจับเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานต่างๆ รวมไปถึงสินค้า ซึ่งถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง และเป็นที่จับตามองในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น Blockchain ที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลให้แก่วงการเทคโนโลยี โดยที่ผ่านมา เราอาจคุ้นกับการใช้งานของ Blockchain สำหรับธุรกิจด้านการเงินการธนาคารเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบัน Blockchain ได้เข้าไปมีบทบาทต่อภาคธุรกิจอื่นๆ ด้วยแล้ว อีกทั้งยังมีการพัฒนาต่อยอดจนเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Smart Contract ขึ้น วันนี้ลองมาศึกษา Blockchain และ เทคโนโลยีต่อยอดอย่าง Smart Contract กับการเข้าไปมีบทบาทสำหรับวงการการแพทย์


 

Blockchain จะเป็นโซลูชั่นในด้านการแพทย์ได้อย่างไร?

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบต่างๆ สำหรับวงการแพทย์หรือการบริการด้านสุขภาพนั้น มักมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะ และมีการทำงานที่ค่อนข้างช้า โดยเฉพาะการจัดการกับระบบข้อมูลของผู้ป่วยที่มักมีข้อจำกัดเรื่องการแลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติการรักษาข้ามโรงพยาบาล ที่ต้องได้รับการยืนยันจากตัวบุคคลนั้นก่อน จึงจะสามารถเปิดเผยได้ ซึ่งขั้นตอนในการยืนยันตัวตนที่เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้า ซึ่งในบางครั้งก็เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้ป่วยบางราย

การเกิดขึ้นของ Blockchain สามารถเข้ามาเป็นโซลูชั่นสำหรับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติของ Blockchain ที่ทุกคนทราบกันดีในเรื่องของการแชร์ข้อมูลที่โปร่งใสและปลอดภัย จะเข้ามาทำให้การจัดการและการส่งต่อข้อมูลในวงการแพทย์เป็นไปไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าทันท่วงที เช่นกรณี การย้ายโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะไม่จำเป็นต้องยืนรอต่อคิวเพื่อกรอกประวัติใหม่ รวมไปถึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เนื่องจากมีการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลเก่า เพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยครั้งใหม่ได้  นอกจากนี้ Blockchain ยังสามารถช่วยผู้ป่วยตรวจสอบราคาที่เป็นธรรมได้อีกด้วย เช่น หากแพทย์มีการสั่งใบจ่ายยา ผู้ป่วยก็จะสามารถเช็คได้ว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นเหมาะสมกับราคาที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหรือไม่
จาก Blockchain ต่อยอดสู่ Smart Contract – ร่วมกันยกระดับการบริการทางการแพทย์

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดจากการทำงานของ Blockchain ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวงการแพทย์นั่นก็คือ “Smart Contract” หรือสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ไว้ในรูปแบบ Code คอมพิวเตอร์ ซึ่ง Code นี้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายของ Blockchain อีกที ซึ่งหากนำมาใช้ในวงการแพทย์ จะเข้ามาช่วยในการทำธุรกรรมต่างๆ ทางการแพทย์ เช่น การส่ง Invoice ต่างๆ สมมุติว่าโรงพยาบาลหนึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขกับผู้ป่วยไว้ล่วงหน้าว่า หากผู้ป่วยได้รับการรักษาครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ จะมีการตัดบัตรเครดิตของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นระบบ Smart Contract ก็จะส่ง Invoice ไปให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการชำระเงินที่ยุ่งยากได้ นอกจากนี้ Smart Contract ยังเป็นโซลูชั่นในเรื่องของการเซ็นสัญญายินยอมเข้ารับการรักษาที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งฝั่งแพทย์และผู้ป่วย สามารถทำสัญญาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องบนระบบดิจิทัล โดยทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องมาคอยดูแลรักษาใบสัญญาหรือกลัวว่ามันจะหายไป รวมไปถึง คุณหมอสามารถทำการรักษาหรือผ่าตัดให้ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องเสียเวลา ปริ๊นเอกสาร หรือรอตรวจเช็คสัญญาก่อนทำการรักษาผู้ป่วย

ตัวอย่างเทคโนโลยี Smart Contract สำหรับใช้งานด้านการแพทย์ที่มีการนำมาใช้จริงแล้ว

จากไอเดียของ Smart contract นี่เอง ที่ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบริการด้านสุขภาพ อย่าง Pokitdok หยิบ เทคโนโลยีตัวนี้ึ้มาพัฒนาต่อยอด โดยร่วมมือกับ Intel เพื่อสร้างแนวทางการการเก็บบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ของคนไข้ไว้บนระบบดิจิทัลแบบใหม่ เรียกว่า Dokchain” ซึ่งเป็นการนำหลักการทำงานของ Blockchain เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆ ในวงการแพทย์ให้มีความโปร่งใสและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยฟังก์ชันพื้นฐานของเทคโนโลยีนี้ คือการเชื่อมต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมทำธุรกรรมต่างๆ ในการเข้ารับการรักษานั้นๆ เข้าด้วยกัน มีระบบที่สามารถระบุตัวตนว่าฝ่ายใดเป็นผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการ และเนื่องจากการเป็น Smart Contract ของวงการแพทย์ เทคโนโลยีนี้จึงมีความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจเองได้โดยอัตโนมัติได้ หากมีเงื่อนไขที่ตรงตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น ก็จะมีการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ เองโดยอัตโนมัติ รวมถึงทุกฝ่ายสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของทุกธุรกรรมที่เกิดในระบบขึ้นได้
นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถผูกข้อมูลเข้ากับระบบการจัดเก็บและจัดซื้อของคลังยาได้อีกด้วย ซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการจ่ายยาและการสั่งซื้อยาให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการฉ้อโกงเกิดขึ้นภายในได้อีกด้วย

นี่เป็นอีกหนึ่งบทบาทของ Smart contract ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Blockchain หรือที่เรียกกันว่า Blockchain-based technology  ที่สามารถเข้าไปมีบทบาทต่อภาคธุรกิจต่างๆ ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น เชื่อว่าขีดความสามารถของทั้งสองเทคโนโลยีอย่าง Blockchain และ Smart Contract ยังจะสามารถพัฒนาไปได้อีกมาก ลองมาติดตามดูขีดความสสามารถขั้นต่อไปของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ที่ Blog ของเรา

ขอบคุณรูปภาพจาก
coinjournal.net
newsbtc.com