Digital Ventures

Back to blog

Fintech Trends น่าจับตาจากสายตานักลงทุน โดย Digital Ventures

February 25, 2019 4:20 PM

807

เชื่อว่าหนึ่งในเรื่องราวที่ผู้ติดตาม Digital Ventures อยากทราบมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือ Trend ของ Fintech ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ทีม Corporate Venture Capital หรือหน่วยงานลงทุนองค์กรจาก Digital Ventures จะมาแชร์ Global Fintech Trend ในมุมมองของนักลงทุน พร้อมกับแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ Competition for Deposit, Data, ICO to ISO และ Tech Company IPO and Investment

 

 

Competition for Deposit การแข่งขันชิงเงินฝากที่ร้อนแรงเพราะ “Data”

การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้การแข่งขันชิงลูกค้าเงินฝากเปลี่ยนไป ธนาคารต้องแข่งขันกับ Startup ที่เป็นธนาคารทางเลือกซึ่งเสนอดอกเบี้ยเงินฝากพร้อมบริการต่างๆ ที่ต่อยอดไปด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งความจำเป็นที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเองยังเป็นตัวเร่งการแข่งขันให้รุนแรงขึ้น เนื่องจากลูกค้าเงินฝากจะมาพร้อมธุรกรรม และธุรกรรมก็จะนำมาซึ่ง Data

ดังนั้น การแข่งขันเพื่อช่วงชิงลูกค้าเองก็เปลี่ยนไปด้วย โดยจะมีมีสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องพึ่งพา Strategy ที่ดี รวมทั้งการออกแบบ User Experience, User Interface จนไปถึงการทำการตลาด เรื่องเหล่านี้ทั้งทางฝั่งธนาคารและ Startup เองก็กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้น

ในระยะเวลาอันใกล้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมี Bank Challenger ซึ่งเป็น Startup ที่เป็นเหมือนธนาคารทางเลือก (Alternative Bank) เข้ามา ซึ่ง Bank Challenger เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาแล้วที่สหรัฐฯ และยุโรป โดยในระยะแรก Startup กลุ่มนี้จะดึงดูดลูกค้าด้วยการนำเสนอการบริการที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องจับตาดู Startup เหล่านี้ต่อไป ว่าพวกเขาจะสร้างรายได้จากเงินฝากและ Data ของลูกค้าอย่างไรได้บ้าง ซึ่งต่างจากธนาคารที่มี Business Model ที่ชัดเจน

 

Data และการกำกับดูแลประเด็นร้อนแรงที่เกี่ยวข้องกับทุกคน

ในช่วงที่ผ่านมา Data เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในฝั่ง Financial Service และด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลขึ้น ก็ทำให้ขอบเขตการใช้ Data กว้างขวางขึ้นจนเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม แม้การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Data จะก้าวหน้าไปมาก แต่ในส่วนของมาตรการควบคุมหรือ Regulation ในหลายๆ ภูมิภาคกลับยังไม่ชัดเจนในหลายๆ ส่วน และยังต้องถูกปรับปรุงอีกหลายเรื่อง ซึ่งความไม่ชัดเจนนี้ทำให้ผู้ที่ต้องใช้ Data พบกับความยากลำบากในการประยุกต์ใช้ Data อย่างแน่นอน

ซึ่งปัจจุบันนี้ ทั้ง Corporate และ Startup ในประเทศที่ยังไม่มีมาตรการชัดเจน ก็เริ่มปรับตัวก่อนด้วยการประยุกต์ใช้มาตรการที่มีมาตรฐานสูงอย่าง GDPR ของสหภาพยุโรปไปก่อน

อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่อง Strategy ของการใช้ Data ทั้งใน Corporate และ Startup ที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นลำดับแรก การตั้งหน้าตั้งตาเก็บ Data ด้วยการดึงผู้ใช้บริการโดยไม่มีเป้าหมาย นอกจากจะสิ้นเปลืองต้นทุนแล้ว ยังอาจทำให้การพัฒนา Product เป็นไปในทิศทางที่ไม่ตรงกับกิจการด้วย

 

 

STO เทรนด์ใหม่ที่เข้ามาแทน ICO

หลังจากที่ ICO (Initial Coin Offering ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Blockchain) เข้ามาเขย่าโลก Fintech ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ในปี 2019 กระแสของ ICO อาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนปีก่อนๆ ด้วยหลายเหตุผล โดยเหตุผลหลักเป็นทั้งที่ผู้ลงทุนมีความรู้และรู้จักคัดเลือก ICO ที่ดีมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือภาครัฐฯ เริ่มเข้ามากำกับดูแล การ ICO จึงอาจเข้าถึงได้ยากและได้รับความสนใจน้อยลง

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการเงินที่เกิดจาก Blockchain ก็ไม่ได้จะหายไปเสียทีเดียว แต่อาจเกิดใหม่เป็นการขายสินทรัพย์อย่างหุ้นผ่าน Blockchain ที่เรียกว่า Security Token Offering หรือ STO แทน ซึ่ง STO ถือว่าน่าสนใจในสายตานักลงทุน เพราะเป็นการซื้อขายหลักประกันของหุ้นในบริษัท แน่นอนว่าสำหรับนักลงทุนแล้วการได้ถือหุ้นย่อมน่าสนใจกกว่าสิทธิ์การทำกำไรของ Product อีกทั้งในปัจจุบัน ภาครัฐฯ หลายประเทศมีกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว ISO จึงอาจกลายเป็นเทรนด์การระดมทุนของ Fintech ในอนาคต

 

IPO and Investment ปีแห่งการ IPO ของ Tech Company

ในปี 2018 ที่ผ่านมา Tech Company รายใหญ่เริ่มออก IPO กันมากขึ้น ในปี 2019 เองคาดว่าจะมี Tech Company และ Tech Startup หลายรายที่ต้องออก IPO ด้วยเงื่อนไขหลายอย่าง โดยเฉพาะจากฝั่งนักลงทุนเดิมที่ต้องการเงินคืนสำหรับฝั่งการลงทุนใน Startup ยังคงมีการลงทุนอย่างคึกคัก โดยเฉพาะ Startup ระดับ Late Stage จะยังได้รับเงินลงทุน ทำให้ Startup ใหญ่ๆ หลายรายที่ไม่ได้มีเงื่อนไขต้อง IPO สามารถคงความเป็น Private Company ได้นานขึ้น ส่วน Series A หรือ B นั้นมีการคัดสรรที่เข้มงวดขึ้น คือต้องการลงทุนในบริษัทที่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะยังคงเลือกลงทุนใน Entrepreneur ที่ทำกิจการมานาน เพราะสามารถการันตีผลกำไรได้นั่นเอง

และนี่คือภาพรวมของ Global Fintech Trends ที่น่าสนใจในฝั่งของนักลงทุน ทั้งนี้ Digital Ventures ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินรวมถึงเทคโนโลยีที่น่าสนใจมานำเสนอกันอีก อย่าพลาดติดตามกัน

บทความโดยตัวแทนจาก Digital Ventures คุณภรณี เจียมศักดิ์ศิริ Principal, Corporate Venture Capital, Digital Ventures ซึ่งล่าสุดเพิ่งได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน Top 100 Global Corporate Venturing’s Rising Stars จากงาน GCV Rising Stars Awards 2019