Digital Ventures

Back to blog

ข้อได้เปรียบและการเตรียมตัวใช้งาน AI ในฐานะตัวช่วยตัวสินใจแก่ผู้นำองค์กร

DIGITAL VENTURES May 31, 2019 5:35 PM

2,826

การตัดสินใจหรือ Decision Making ถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายของผู้นำองค์กรและผู้บริหารทั้งหลาย แม้แต่ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงที่ผ่านการตัดสินใจใหญ่ๆ มาแล้วหลายครั้ง ยังอาจตัดสินใจพลาดจนนำไปสู่จุดวิกฤติขององค์กรได้ ดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยี Deep Tech อย่าง AI มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้นำองค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้น Digital Ventures จึงขอพาทุกท่านมาสำรวจการใช้ AI ในกระบวนการ Decision Making ว่าจะสร้างข้อได้เปรียบต่อองค์กรอย่างไรและองค์กรต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงจะใช้ AI ในกระบวนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

4 ข้อได้เปรียบที่ AI จะช่วยผู้นำองค์กร

อันที่จริงผู้นำองค์กรรวมถึงผู้บริหารมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ โดย AI ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เสริมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ซึ่งมีข้อได้เปรียบหลักที่ผู้นำองค์กรจะได้รับจากการใช้งาน AI มีดังนี้

  1. Predictive Analytics ในกระบวนการ Data Mining ด้วย AI และ Machine Learning สิ่งที่ได้นอกจาก Insight ใหม่จากความเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงแล้ว ยังจะพบ Pattern ของข้อมูลซึ่งนำไปสู่กระบวนการ Predictive Analytic หรือการวิเคราะห์แบบคาดการณ์ที่ AI สามารถนำเสนอข้อมูลส่วนนี้ได้เองจากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลเดิมได้อย่างง่าย รวมถึงสามารถนำเสนอว่าการตัดสินใจแต่ละแบบให้ผลลัพธ์อย่างไรได้ด้วย
  2. ล้าจากการตัดสินใจน้อยลง ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Stanford และ Ben-Gurion พบว่ากลุ่มอาชีพที่ต้องตัดสินใจจะต้องรับมือกับการประมวลผลข้อมูลของสมองและรับมืออารมณ์มากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า “ล้าจากการตัดสินใจ” หรือ Decision Fatigue ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจแต่ละครั้ง ดังนั้นหากมี AI ช่วยประมวลผลข้อมูล สรุปผล รวมถึงตัดสินใจแทนไปในบางเรื่อง ก็จะช่วยให้ผู้บริหารลดอาการอ่อนล้าจากการต้องตัดสินใจและพร้อมต่อการตัดสินใจที่ใหญ่มากกว่า
  3. พิจารณาตัวแปรจำนวนมากได้ดีกว่า ในการตัดสินใจ เราต้องอาศัยตัวแปรและชุดข้อมลจำนวนมากเพื่อให้เกิดทางเลือกที่ดีที่สุด โดยกระบวนการนี้ในมนุษย์มักทำให้เกิดการอ่อนล้าและนำไปสู่อคติในการตัดสินใจที่อาจก่อผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ได้ แต่สำหรับ AI ที่มีความสามารถในการประมวลผลชุดข้อมูลหลายๆ ตัวพร้อมกัน นอกจากจะสร้างการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังแทบไม่มีโอกาสเกิดความสับสน ผิดพลาด รวมถึงเหนื่อยล้าจนเกิดอคติในกระบวนการคิดตัดสินใจได้
  4. เสริมประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ดี แม้ปัจจุบันเราเริ่มให้ AI ตัดสินใจในการปฏิบัติการภาคธุรกิจในเรื่องเล็กมากขึ้น แต่ในการตัดสินใจหลายครั้งก็ต้องอาศัยปัญญา ประสบการณ์ รวมถึงการพิจารณาความสอดคล้องของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ รวมทั้งคุณค่าขององค์กรร่วมด้วย ดังนั้นคนจึงยังเป็นที่ต้องการในการตัดสินใจอยู่บทบาทของ AI จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้นำที่ต้องตัดสินใจด้วยการจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดโดยไร้อคติเอาไว้ ก่อนที่ผู้นำองค์กรจะเลือกตัดสินใจด้วยแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรต่อไป

 

 

3 สิ่งที่ผู้นำองค์กรต้องทำเมื่อต้องการใช้ AI ช่วยตัดสินใจ

ทุกครั้งที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีนั้นให้เต็มประสิทธิภาพ หากผู้นำองค์กรและผู้บริหารต้องการนำ AI มาใช้ในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท ก็ควรเตรียมพร้อมด้วย 3 สิ่งดังนี้

  1. AI ต้องทำงานสอดคล้องกับเป้าหมาย แม้ AI จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการข้อมูลสูง แต่หากไม่เคยกำหนดว่าจะให้ AI ทำอะไร ก็จะส่งผลไปถึงการออกแบบ Flow การทำงาน หน้าตาการแสดงผล ไปจนถึงการเลือกชุดข้อมูลที่เหมาะสม ดังนั้นผู้นำองค์กรต้องกำหนดทิศทางและหน้าที่ของ AI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวม มากกว่าการนำมาใช้เพียงอย่างเดียว
  2. องค์กรต้องขับเคลื่อนการทำงานด้วย Data อย่างที่ทราบกันดีว่า AI ทำงานด้วยข้อมูลจำนวนมาก ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไร การประมวลข้อมูลและการคาดการณ์แนวโน้มก็ยิ่งสมเหตุสมผลมากขึ้นเท่านั้น แต่การที่องค์กรจะมีชุดข้อมูลมากเพียงพอนั้น องค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมายึดข้อมูลเป็นศูนย์กลางหรือ Data Centric ซึ่งเริ่มตั้งแต่การใช้ Digital Infrastructure ไปจนถึง Mindset ของบุคลากรในการเก็บและใช้ข้อมูลนั้น
  3. มองหา Strategic Partnership ที่ช่วยให้ AI ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะพร้อมตั้งทีมด้าน AI หรือทีมด้าน Data ดังนั้นองค์กรจึงสามารถเลือก Partner ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI หรือ Data หรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำ Product หรือ Service ที่พร้อมแบ่งปัน Data ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้องค์กรได้รับแง่มุมใหม่ๆ ในการใช้งาน AI และทำให้การตัดสินใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ้น

 

จึงจะเห็นได้ว่าแม้แต่ Decision Making ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของผู้นำองค์กรในการดำเนินธุรกิจ ก็สามารถนำ Deep Technology อย่าง AI มาช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตามองค์กรก็จำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง Digital Ventures ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Deep Technology และการดำเนินธุรกิจมานำเสนอกันอีก อย่าพลาดติดตามกันในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก entrepreneur.com, aitheology.com และ hortonworks.com