Digital Ventures

Back to blog

หลักสำคัญ 5 ข้อที่จะช่วยผลักดันให้ผู้คนเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น

DIGITAL VENTURES December 31, 2017 8:39 AM

5,874

จากที่เราทำความรู้จักกับ Financial Inclusion แล้วจาก ทำความรู้จัก Financial Inclusion การเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการทางการเงิน และ นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย Financial inclusion และ Credit Scoring โดยสรุปได้คร่าวๆ ว่าการทำให้ผู้คนทั่วไปเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก เพราะจำนวนของกลุ่ม Unbanked หรือผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินนั้นสามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศได้ โดยประเทศที่มีกลุ่ม Unbanked น้อยนั่นหมายถึงผู้คนในประเทศนั้นๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง ซึ่งในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี Slush 2017 ณ ประเทศฟินแลนด์ ได้มีการกล่าวถึง 5 ปัจจัยที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการทำให้ผู้คนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยเราสรุปมาให้อ่านกันดังนี้

ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจาก “ความเชื่อใจ”
ความเชื่อใจเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมทุกๆ ประเภทไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเล็กๆ อย่างครอบครัว ไปจนถึงกลุ่มใหญ่ระดับชุมชนต่างๆ ซึ่งนอกจากความเชื่อใจจะเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อน ครอบครัว หรือแบบคนรักแล้ว ก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงินซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องมีความปลอดภัยสูง ทำให้ต้องมีการสร้างความเชื่อใจเพื่อให้ลูกค้าไว้ใจในตัวองค์กรและบริการทางการเงินต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงเข้ามาใช้ในการให้บริการทางการเงิน ถือว่าเป็นโซลูชั่นที่สำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าเชื่อใจในบริการต่างๆ ได้ เช่น เทคโนโลยีที่ทำงานด้วยระบบ Decentralized อย่าง Blockchain ที่เรารู้กันดีว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความโปร่งใส และความปลอดภัยในการทำงานค่อนข้างสูง จึงเหมาะกับการนำมาใช้ในธุรกิจการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อใจให้แก่ลูกค้าขององค์กร โดย Bitcoin ก็เป็นตัวอย่างของ “การได้รับความเชื่อใจ” จากการเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาบน Blockchain ซึ่งจากเดิมที่เป็นแค่ระบบ Trust ในองค์กรเล็ก แต่ตอนนี้ได้พัฒนาเป็นระบบเครือข่ายใหญ่โต โดยนอกจากนี้ เราสามารถใช้ Blockchain เพื่อวัดระดับความน่าเชื่อถือของแต่ละคนโดยได้โดยเช็คจากประวัติข้อมูล ที่มาจากการที่ Blockchain นำข้อมูลธุรกรรม ส่งต่อให้คนอื่นๆ ในเครือข่ายนั้นๆ ด้วย อย่างไรก็ตามหากเกิดความเชื่อใจในระบบหรือบริการได้ ฐานผู้ใช้ย่อมมากขึ้นอย่างแน่นอน

สร้างช่องทางบริการที่ใช้งานได้ง่าย และกระจายการบริการให้ครอบคลุมมากที่สุด
หลักการขั้นพื้นฐานของการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงบริการทางการเงินให้ได้มากที่สุดก็คือ การกระจายบริการทางการเงินต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่จำกัดแต่เพียงพื้นที่ที่มีผู้ใช้เยอะเท่านั้น แต่การกระจายการบริการให้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ที่ยังไม่เคยมีบริการทางการเงินมาก่อนก็เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางให้ผู้คนหันมาใช้บริการทางการเงินกันมากขึ้น เช่นการให้บริการตู้ ATM หรือตู้กดเงินสด จะต้องมีการกระจายพื้นให้บริการที่ครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่มีกลุ่ม Unbanked อยู่เยอะ นอกจากนี้บริการต่างๆ ควรออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน เพราะจะมีผลอาจทำให้ผู้คนบางกลุ่มตัดสินใจไม่ใช้บริการได้

ผูกบริการทางการเงินให้เข้ากับชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด
การใช้เทคโนโลยีในด้านการเงินให้ได้ผล คือการทำให้บริการทางการเงินมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด ซึ่งอาจทำได้โดยการ “ผนึกกำลัง” ระหว่างสองบริการเข้าด้วยกันเพื่อเข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้ใช้ให้ได้ เช่น การรวมตัวระหว่าง Wechat และ Paypal โดย Wechat เป็นแอปพลิเคชันด้านการสื่อสารบน Smartphone ที่สามารถส่งข้อความ เสียง วิดีโอ รูปภาพ และข้อความตัวอักษร และโทรติดต่อกับผู้ใช้คนอื่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วน Paypal คือบริการชำระเงินออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งการรวมตัวของสองบริการนี้ นอกจากอำนวยความสะดวกทางด้านการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าถึงบริการทางการเงินให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบริการชำระเงินแบบออนไลน์อีกด้วย

Customize แนวทางแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้แต่ละกลุ่มให้มากที่สุด
โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนา จะมีจำนวนกลุ่ม Unbanked อยู่มาก และสาเหตุที่ทำให้คนเหล่านี้ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินนั้นก็เกิดจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป เช่น ภาษา วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต และลักษณะนิสัยของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นผู้ให้บริการทางการเงินจะต้องมีการเข้าถึงประชาชน และศึกษาลักษณะนิสัยในเชิงลึกเพื่อสร้างหนทางในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ เพราะในความเป็นจริงแล้ว แม้แต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันก็ยังมีลักษณะนิสัยและวิถีการดำเนินชีวิตที่ต่างกัน การเข้าหาคนเฉพาะกลุ่มแล้วสร้างหนทางที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับพวกเขาถือเป็นโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหาด้านความหลากหลายได้ดีทีเดียว

 

ผู้ให้บริการจะต้องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
อีกหนึ่งกลยุทธ์ของการทำให้บริการทางการเงินเข้าถึงผู้ใช้ให้ได้ดีก็คือการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ยกตัวอย่างจากเหล่าประเทศด้อยพัฒนา ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจมีความต้องการทางเทคโนโลยีทางการเงินอย่างมาก แต่ก็อาจมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ยากต่อการเข้าถึง จากผลสำรวจพบว่าประเทศเหล่านี้มีความต้องการทางเทคโนโลยีมาก ซึ่งถ้าหากมีเทคโนโลยีใดที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้ เทคโนโลยีหรือบริการนั้นๆ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า เนื่องจากผู้คนมีความพยายามที่จะเข้าถึงอยู่แล้ว ดังนั้นหากเหล่าผู้พัฒนา นักลงทุน หรือผู้เกี่ยวข้อง สามารถหาช่องทางและสร้างบริการทางการเงินให้เข้าสู่ประเทศด้อยพัฒนาได้นั่นถือเป็นโอกาสในการเติบโตที่สำคัญเช่นกัน

นี่เป็นเพียงแนวทางในการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงบริการทางการเงินเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่จะช่วยให้กลุ่มคน Unbanked ลดน้อยลงจากประเทศได้ ทั้งนี้อาจต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายทั้ง รัฐบาล สถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไป ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป หากใครสนใจอ่านบทความทางด้านการเงินและเทคโนโลยีสามารถเข้าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Digital Ventures Blog ของเรา

ข้อมูลจากงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี Slush ณ ประเทศฟินแลนด์ ในหัวข้อ The Democratisation of Financial Services